Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny publikasjon

Linde om ikke-demokratier og internett

Framveksten av e-forvaltning ses ofte som en mulighet til å bedre offentlig styring og redusere korrupsjon. Linde og Karlsson betviler påstanden i International Journal of Public Administration.

Hovedinnhold

Hvordan påvirker nyvinninger innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi offentlig forvaltning og styring? Mange har hevdet at dette er instrumenter for å fremme effektivitet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet til styringen av samfunnet, i demokratier så vel som i ikke-demokratier.

 

Førsteamanuensis Jonas Linde ved Institutt for sammenliknede politikk og Martin Karlsson fra Örebro Universitet betviler denne positive sammenhengen på empirisk, teoretisk og metodologisk grunnlag i sin nye artikkel The Dictator’s New Clothes: The Relationship Between E-Participation and Quality of Government in Non-Democratic Regimes. De empiriske analysene viser at økte muligheter for e-deltakelse ikke fører med seg de positive effektene på korrupsjonsbekjempelse og kvaliteten på den offentlige forvaltningen som ofte trekkes fram i forskningen om e-forvaltning og e-deltakelse. I motsetning til tidligere oppfatninger, finner de at internettet snarere gir nye muligheter for politiske eliter til å befeste sin maktposisjon.