Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Ny publikasjon

Linde om ikke-demokratier og internett

Framveksten av e-forvaltning ses ofte som en mulighet til å bedre offentlig styring og redusere korrupsjon. Linde og Karlsson betviler påstanden i International Journal of Public Administration.

Main content

Hvordan påvirker nyvinninger innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi offentlig forvaltning og styring? Mange har hevdet at dette er instrumenter for å fremme effektivitet, åpenhet, tillit og tilgjengelighet til styringen av samfunnet, i demokratier så vel som i ikke-demokratier.

 

Førsteamanuensis Jonas Linde ved Institutt for sammenliknede politikk og Martin Karlsson fra Örebro Universitet betviler denne positive sammenhengen på empirisk, teoretisk og metodologisk grunnlag i sin nye artikkel The Dictator’s New Clothes: The Relationship Between E-Participation and Quality of Government in Non-Democratic Regimes. De empiriske analysene viser at økte muligheter for e-deltakelse ikke fører med seg de positive effektene på korrupsjonsbekjempelse og kvaliteten på den offentlige forvaltningen som ofte trekkes fram i forskningen om e-forvaltning og e-deltakelse. I motsetning til tidligere oppfatninger, finner de at internettet snarere gir nye muligheter for politiske eliter til å befeste sin maktposisjon.