Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Skandinavisk presse som innvandringspolitisk aktør

Pressens rolle i utformingen av innvandringspolitikken i Norge og Sverige analyseres i en ny artikkel av Frøy Gudbrandsen ved Institutt for sammenliknende politikk. I artikkelen «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken?», trykket i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4, 2011, analyserer Gudbrandsen avisdekningen med henblikk på å undersøke om avisene har spilt en vesentlig rolle i utviklingen av innvandringspolitikken. I begge land vært en overvekt av avisartikler som formidler at familieinnvandringspolitikken er for streng, men til tross for dette kan ikke pressen sies å ha vært en politisk aktør som presset fram betydningsfulle endringer familieinnvandringspolitikken.

Hovedinnhold

I Danmark har flere aviser, særlig Jyllands-Posten og Ekstra Bladet, vært poliske aktører som aktivt har fremmet bestemte standpunkt i innvandringsdebatten. Disse avisene har hatt et sterkt journalistisk fokus på innvandring og har i lederartikler gjentatte ganger uttrykt negative holdninger til innvandring og innvandrere. Det er liten tvil om at negative stereotyper har vært vanlig når innvandrere har blitt beskrevet også i norske og svenske medier, men på familieinnvandringsfeltet har likevel pressen ikke vært pådrivere for en strengere politikk. Mens den svenske pressedekningen bærer preg av å rapportere hva politikerne gjør, har norsk presse vært langt mer aktiv ved å skrive om temaet uavhengig av politiske vedtak. Den norske pressen har i større grad formidlet både generell kritikk og svakheter ved regelverket gjennom fortellinger om enkeltmennesker. For øvrig viser det seg å være tydelige forskjeller mellom avisene.

Frøy Gudbrandsen er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk.

Artikkel: Frøy Gudbrandsen: «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken?», Nytt Norsk Tidsskrift, 4/2011, s. 370–382.
Les artikkelen her.