Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Skandinavisk presse som innvandringspolitisk aktør

Pressens rolle i utformingen av innvandringspolitikken i Norge og Sverige analyseres i en ny artikkel av Frøy Gudbrandsen ved Institutt for sammenliknende politikk. I artikkelen «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken?», trykket i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 4, 2011, analyserer Gudbrandsen avisdekningen med henblikk på å undersøke om avisene har spilt en vesentlig rolle i utviklingen av innvandringspolitikken. I begge land vært en overvekt av avisartikler som formidler at familieinnvandringspolitikken er for streng, men til tross for dette kan ikke pressen sies å ha vært en politisk aktør som presset fram betydningsfulle endringer familieinnvandringspolitikken.

Main content

I Danmark har flere aviser, særlig Jyllands-Posten og Ekstra Bladet, vært poliske aktører som aktivt har fremmet bestemte standpunkt i innvandringsdebatten. Disse avisene har hatt et sterkt journalistisk fokus på innvandring og har i lederartikler gjentatte ganger uttrykt negative holdninger til innvandring og innvandrere. Det er liten tvil om at negative stereotyper har vært vanlig når innvandrere har blitt beskrevet også i norske og svenske medier, men på familieinnvandringsfeltet har likevel pressen ikke vært pådrivere for en strengere politikk. Mens den svenske pressedekningen bærer preg av å rapportere hva politikerne gjør, har norsk presse vært langt mer aktiv ved å skrive om temaet uavhengig av politiske vedtak. Den norske pressen har i større grad formidlet både generell kritikk og svakheter ved regelverket gjennom fortellinger om enkeltmennesker. For øvrig viser det seg å være tydelige forskjeller mellom avisene.

Frøy Gudbrandsen er stipendiat ved Institutt for sammenlignende politikk.

Artikkel: Frøy Gudbrandsen: «Er pressen en politisk aktør i familieinnvandringspolitikken?», Nytt Norsk Tidsskrift, 4/2011, s. 370–382.
Les artikkelen her.