Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Demokrati må læres

Skolens ansvar for politisk oppdragelse i Norge er veletablert, men lite er kjent om hvordan oppgaven faktisk løses. Det skriver stipendiat Julie Ane Ødegaard i en ny artikkel i Vox Publica sin serie "Ungdom og politikk".

Hovedinnhold

Les artikkelen her: Demokrati må læres: om politisk oppdragelse i skolen, Vox Publica, 12. oktober 2011.

Artikkelen går inn i en pågående diskusjon om hvorvidt det blir gjort nok for å utdanne barn og unge om politiske institusjoner og prosesser i en tid hvor mange vestlige land opplever synkende valgdeltagelse og lavere politisk aktivitet. Det er en lang tradisjonen for politisk oppdragelse i norsk skole som understrekes av læreplanene, men hvordan skolene i praksis løser dette er mindre studert.

Julie Ane Ødegaard er stipendiat ved Institutt for sammenliknende politikk og arbeider med PhD prosjektet: Learning democracy: an analysis of political education in upper secondary schools.