Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Kinesisk æresprofessorat til Stein Kuhnle

Stein Kuhnle utnevnt til æresprofessor ved School of Government ved Sun Yat-Sen universitetet i Guangzhou, Kina.

Foto/ill.:
Bo Vignes

Hovedinnhold

Professor Stein Kuhnle ved institutt for sammenlignende politikk ble 27 juni 2011 utnevnt til æresprofessor (honorary professor) ved School of Government ved Sun Yat-Sen universitetet i Guangzhou, Kina, for perioden 2011-2014. Sun Yat-Sen universitetet er ledende i Kina innenfor forskingsfeltet offentlig politikk og administrasjon.

Utnevnelsen fant sted på en workshop om “work-life balance”, arrangert i forbindelse med 10 års jubileet for School of Government. Formålet med æresutnevnelsen var å styrke og videreutvikle det akademiske samarbeidet mellom de to universitetene. Det er en voksende interesse for velferdsstatsforskning i Kina og man ønsker å høste fra de erfaringene som finnes om den nordiske modellen.