Home
Department of Comparative Politics

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Kinesisk æresprofessorat til Stein Kuhnle

Stein Kuhnle utnevnt til æresprofessor ved School of Government ved Sun Yat-Sen universitetet i Guangzhou, Kina.

Photo:
Bo Vignes

Main content

Professor Stein Kuhnle ved institutt for sammenlignende politikk ble 27 juni 2011 utnevnt til æresprofessor (honorary professor) ved School of Government ved Sun Yat-Sen universitetet i Guangzhou, Kina, for perioden 2011-2014. Sun Yat-Sen universitetet er ledende i Kina innenfor forskingsfeltet offentlig politikk og administrasjon.

Utnevnelsen fant sted på en workshop om “work-life balance”, arrangert i forbindelse med 10 års jubileet for School of Government. Formålet med æresutnevnelsen var å styrke og videreutvikle det akademiske samarbeidet mellom de to universitetene. Det er en voksende interesse for velferdsstatsforskning i Kina og man ønsker å høste fra de erfaringene som finnes om den nordiske modellen.