Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Rokkanforelesningen 2013

Klassekonfliktens gjenkomst?

Rokkanforelesningen 2013 ble holdt 24. oktober. Donatella della Porta, professor i sosiologi ved Department of Political and Social Sciences, European University Institute, foreleste om Klassekonfliktens gjenkomst? Sosiale bevegelser i knapphetstider.

Foto/ill.:
Foto: Ole Hallvard Dyrbekk

Hovedinnhold

Donatella della Porta er en fremtredende forsker på sosiale bevegelser og tok utgangspunkt i Stein Rokkan (1921-1979) sitt arbeid om skillelinjer i samfunnet. Gjennom historien har det vært ulike faser av sosial mobilisering. Økonomiske og geografiske skillelinjer har vært veldig viktige i Europa og grunnlag for folkelig mobilisering. Senere har tema som miljø, likestilling og fredsbevegelsen også vært grunnlag for omfattende mobilisering.

della Porta argumenterte for at andre skillelinjer i samfunnet har blitt aktualisert etter finanskrisen som hadde store innvirkninger i Europa. Mobiliseringen går på tvers av gamle politiske skillelinjer og nye partier og bevegelser har oppstått i kjølvannet av krisen. Tilhørighet og identitet til disse bevegelsene er mer flyktig enn i andre former for sosial mobilisering. "Skillelinjer i samfunnet i dag er veldig viktige for mobilisering, men at dette tar en annen form enn i Stein Rokkans klassiske arbeider", sa della Porta

Den årlige Stein Rokkan-forelesningen ved Universitetet i Bergen holdes av internasjonalt kjente samfunnsforskere til minne om Rokkans virke.