Hjem
Institutt for sammenliknende politikk

Stein Rokkan

Grunnlegger av faget sammenlignende politikk i Bergen var professor Stein Rokkan, en av de aller største norske samfunnsvitere gjennom tidene. Sentralt i utredningen om samfunnsfagenes utbygging i Bergen sto Stein Rokkan. Han var den gang forskningsleder ved Chr. Michelsens Institutt, og ble utnevnt til professor i sosiologi i 1966 ved Universitetet i Bergen, med særlig ansvar for å bygge ut faget sammenliknende politikk.

Sitat fra Olaf Peterssons bok "Statsvetaren" om Jörgen Westerståhl: "Oslo gick därmed miste om Stein Rokkan, som istället bidrog till att göra Bergen till metropol för den följande guldåldern i norsk och skandinavisk samhällsforskning"
Sitat fra Olaf Peterssons bok "Statsvetaren - Jörgen Westerståhl och demokratins århundrade" (2011, s. 252): "Oslo gick därmed miste om Stein Rokkan, som istället bidrog till att göra Bergen till metropol för den följande guldåldern i norsk och skandinavisk samhällsforskning".
Foto/ill.:
Ole Hallvard Dyrbekk

Hovedinnhold

Stein Rokkan

Stein Rokkan var en fremragende og ledende forsker, organisator og administrator i nasjonal og internasjonal stats- og samfunnsvitenskap. Både i utlandet og i Norge er det blitt tatt en rekke initiativ for å hedre Stein Rokkans minne for hans store innsats for samfunnsvitenskapenes utvikling etter krigen.

Rokkan var blant annet president i International Political Science Association (1970-73); visepresident i International Sociological Association (1966-70); formann i European Consortium for Political Research (1970-76) som han var en av initiativtakerne til; president i International Social Science Council under UNESCO (1973-77); formann i Nordisk Forbund for Statskundskab (1975-76) som han tok initiativ til etableringen av; faglig leder for Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (1975-79) som han sto i bresjen for å etablere og bygge ut. For mer informasjon, se Arild Stubhaugs biografi, Stein Rokkan. Fra periferi til sentrum (Bergen: Vigmostad & Bjørke, 2019), og en kortfattet oversikt av Stein Kuhnle, i heftet Stein Rokkan: Statesman of the Social Sciences (Bergen/Paris: NSD og ISSC, 2009).

Priser og forelesninger

Innenfor European Consortium for Political Research (ECPR) holdes det en Stein Rokkan-forelesning ved det årlige arrangementet «Joint Sessions of Workshops». International Political Science Association har opprettet et Stein Rokkan Memorial Fund som skal brukes til studentreisestipendier for deltagelse i IPSA World Congress.  

International Science Council (ISC), Universitetet i Bergen og ECPR samarbeider om utdelingen av en årlig Stein Rokkan Prize for Comparative Social Science Research (5000 Euro). Institutt for sammenliknende politikk har til enhver tid et medlem av juryen som ledes av et medlem av ECPRs Executive Committee.

Instituttet arrangerer årlig en Stein Rokkan forelesning der fremtredende samfunnsforskere inviteres. Stein Rokkans arkiv er å finne på Statsarkivet i Bergen.

Rokkanforelesere

2023 - Daniele Caramani
Global Cleavages: Political Conflict across World Regions in Historical Perspective

2022 - Sheri Berman
The Decline of the Left, The Rise of Populism, and the Fate of Democracy.

2021 - Lars Mjøset
Model and Method in Rokkan’s 1976 papers on Western Europe. Applicable to other world regions?

2020 - Forelesning avlyst pga pandemi

2019 - Hanspeter Kriesi
The political consequences of the Great Recession in Europe

2018 - Kathleen Thelen
The American Political Economy in Comparative Perspective

2017 - Maurizio Ferrera
Disproved or vindicated? Stein Rokkan and European Integration.

2016 - Liesbet Hooghe og Gary Marks
Rokkan on Regional Governance: The Effect of Community

2015 - Lee Epstein:
The Study of Judicial Behavior

2014 - Herbert Kitschelt
Citizen-Politician Linkage Strategies: Clientelism and Programmatic Cleavages

2013 - Donatella della Porta
The Reemergence of a Class Cleavage? Social Movements in Times of Austerity

2012 - Margaret Levi
In the Interest of Others: Leaders, Governance, and Political Activism in Membership Organizations

2011 - Robert Putnam
Does Religion Foster or Undermine Democracy in America?

2010 - Bo Rothstein
Quality of Government: What it is? What you get? How to get it?

2009 - Adam Przeworski
2008 - Mark N. Franklin
2007 - Frances Fox Piven
2005 - Johan P. Olsen
2004 - Pippa Norris
2003 - Ólafur Ragnar Grímsson
2002 - Theda Skocpol
2001 - Øyvind Østerud
2000 - Stefano Bartolini
1999 - William Miller
1998 - Peter H. Merkl
1997 - Derek Urwin
1996 - Hans-Dieter Klingemann
1995 - Peter Mair
1994 - Jens Alber
1993 - Charles Tilly
1992 - Seymour Martin Lipset
1991 - Hans Daalder
1990 - Johan Galtung
1989 - Max Kaase
1988 - Juan J. Linz
1987 - Henry Valen
1986 - Reinhard Bendix
1985 - Shmuel N. Eisenstadt
1984 - Robert A. Dahl
1983 - Peter Flora
1982 - William J. MacKenzie
1981 - Erik Allardt