Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny bok

Jobb-fritid-balansen: hva kan Kina lære av europeiske velferdsstater?

Professor Stein Kuhnle er medredaktør på en ny bok om jobb-fritid-balansen i Europa og Kina. Sammen med norske og kinesiske kolleger diskuterer han hvordan Kina kan lære av europeiske velferdsstaters erfaringer på feltet.

Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

Å finne balansen mellom jobb og fritid

Å finne den riktige balansen mellom arbeid og fritid har lenge vært en utfordring for både kvinner og menn i postindustrielle samfunn. Europeiske velferdsstater har forsøkt å styrke balansen gjennom blant annet barnehagetilbud og farskapspermisjon.

 

Selv om Kina er et utviklingsland, gjør utfordringen seg i økende grad gjeldende også der. Dette skyldes blant annet at stadig flere kvinner deltar i arbeidslivet og at den tradisjonelle familiestrukturen er under press som følge av arbeidsmigrasjon.

 

Norsk-kinesisk forskning på feltet

Professor Stein Kuhnle ved Institutt for sammenliknende politikk, Ngok Kinglun og Yan Xueyong ved Sun Yat-sen University diskuterer i den kinesiskspråklige boken ‘Work-life balance: Theoretical Implications and Chinese Reality’ hvordan Kina kan lære av europeiske velferdsstaters erfaringer på feltet, både når det gjelder teori og praksis. Selv om Kina har en ulik sosio-økonomisk, demografisk og kulturell bakgrunn, kan det være innsikter å hente fra Europas erfaringer, skriver forfatterne.

 

Boken bygger på en konferanse i juni 2011 ved Sun Yat-sen University (Guangzhou), som mottok finansiell støtte fra Universitetet i Bergen og Det norske generalkonsulatet i Guangzhou. Uni Rokkansenteret, Institutt for sammenliknende politikk (UiB) og Sosiologisk institutt (UiB) har støttet utgivelsen av boken. Nina Berven og Sevil Sümer ved Uni Rokkansenteret og Anne Hege Strand ved Sosiologisk institutt (Strand er nå ved Fafo) bidro til både konferansen og boken. Boken utgis av Truth & Wisdom Press, Shanghai Century Publishing.