Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
EUs AMBASSADØR TIL NORGE BESØKER SAMPOL

EUs ambassadør til Norge talte for SAMPOL-studentene

Ukraina-krisen, frihandelsavtalen mellom EU og USA og EUs relasjoner med Norge var blant temaene EUs ambassadør til Norge Helen Campbell orienterte om da hun besøkte Institutt for sammenliknende politikk fredag 4. april.

EUs ambassadør til Norge holder foredrag ved Institutt for sammenliknende politikk 4. april
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

EU som utenrikspolitisk aktør

EUs ambassadør til Norge Helen Campbell besøkte fredag 4. april Institutt for sammenliknende politikk for å holde foredrag om EU som utenrikspolitisk aktør. Campbell har langt erfaring fra forskjellige stillinger innad i EU, blant annet innen EUs utenrikstjeneste og Europakommisjonen.  

I sitt tredelte foredrag tok ambassadør Campbell først opp en rekke dagsaktuelle tema, situasjoner og prosesser som EU er involvert i, som krisen i Ukraina, Kosovo/Serbia, frihandelsavtalen mellom EU og USA og menneskerettighetsarbeid.  

Campbell kom også inn på EUs nære relasjoner til Norge. Energi, fiske og utdanning er blant områdene hvor EU og Norge samarbeider tett, fortalte ambassadøren. Hun kunne fortelle at hun jevnlig har møter med den norske regjeringen om disse og andre politiske saker.  

Valget til EU-parlamentet 22.-25. mai og forestående utskiftninger i EUs lederskap gjør den kommende tiden svært interessant, fortalte Campbell avslutningsvis.

 

Engasjerte SAMPOL-studenter

Etter foredraget fikk de mange SAMPOL-studentene som hadde møtt opp anledning til å stille ambassadøren spørsmål. Institutt for sammenliknende politikk tilbyr flere emner i europeisk politikk på både bachelor- og masternivå, og en bachelorgrad i europastudier, og både studenter og forelesere fra disse fagene hadde spørsmål til ambassadøren om frihandelsavtalen mellom EU og USA, Ukraina-krisen, interessegruppers innflytelse i EU og karrieremuligheter i EU-systemet.

Det er tredje gang at EUs ambassadør til Norge gjester Institutt for sammenliknende politikk, men Campbells første. Som takk for foredraget overrakte nestleder ved Institutt for sammenliknende politikk Jan Oskar Engene en passende gave fra Bergen – en paraply med universitetets logo.