Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ukraina-krisen

Terje Knutsens Ukraina-ekspertise etterspurt

TV2 Nyhetskanalen og Sjøkrigsskolen er blant dem som har etterspurt førsteamanuensis Terje Knutsens Ukraina-ekspertise. Under den spente situasjonen i Ukraina denne vinteren har det blitt mange mediehenvendelser for Øst-Europa-eksperten.

Førsteamanuensis Terje Knutsen er hyppig brukt av norske medier som Ukraina-ekspert.
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

Etterspurt Ukraina-ekspertise

Under den spente situasjonen i Ukraina denne vinteren har både media og andre hatt behov for analyser, kommentarer og forklaringer på det som skjer i regionen. Førsteamanuensis Terje Knutsen ved Institutt for sammenliknende politikk er blant dem som har vært hyppigst å se og lese om i media, blant annet på TV2 Nyhetskanalen. 

Seks opptredener om Ukraina-krisen har det blitt for Knutsen på TV2 Nyhetskanalen så langt, samt intervjuer på internett med NRK og i Nationen. Knutsen har måttet takke nei til en rekke ytterligere intervjuhenvendelser grunnet sitt opphold denne vinteren ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg, hvor han er engasjert som emneansvarlig for to kurs i russisk politikk og russisk politisk økonomi.  

I mars holdt Knutsen også foredrag om situasjonen i Ukraina for 130 offiserer på Sjøkrigsskolen i regi av Krigsskoleutdannede Offiserers Landsforening.  

 

Forsker på øst-europeisk politikk

Sammen med professorene Jonas Linde og Frank Aarebrot forsker Knutsen på øst-europeisk politikk ved Institutt for sammenliknende politikk. Han tok doktorgraden med avhandlingen The Democratisation of Eastern Europe, 1989-2004. From Communism to EU Membership i 2009. Han har også vært medredaktør på og –forfatter av boken The Handbook of Political Change in Eastern Europe, som kom ut i tredje utgave i 2013.

Til daglig foreleser Knutsen om øst-europeisk politikk ved Institutt for sammenliknende politikk og ved det norske universitetssenteret i St. Petersburg, hvor han ble ansatt i en 20 prosents førsteamanuensis II-stilling i februar i år.

 

- Ikke videre eskalering i Ukraina

Når det gjelder den spente situasjonen i Ukraina tror imidlertid Knutsen ikke at vi vil se en ytterligere opptrapping der.

- Russland driver en militær styrkeoppbygning ved grensen til Ukraina, men jeg tror ikke vi vil se noen ytterligere eskaleringen av konflikten, sier han.