Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
FORSKNINGSNYTT

Nytt internasjonalt forskningsprosjekt om velferdsreform i Russland

Professor Stein Kuhnle fra Institutt for sammenliknende politikk deltar på et nytt forskningsprosjekt om velferdsreform i Russland. Norsk institutt for by- og regionforskning leder prosjektet, som er et samarbeid mellom norske, finske, amerikanske og russiske forskningsmiljøer.

Oppstartsmøte i Oslo 8. april. Fra venstre: Stein Kuhnle, Aadne Aasland, Mikkel Berg-Nordlie, Markku Kivinen, Jørn Holm-Hansen, Lina Cook. Via Skype i bakgrunnen: Daria Prisyazhnyuk, Rostislav Kononenko, Elena Iarskaia-Smirnova.
Foto/ill.:
NIBR

Hovedinnhold

“The Russian welfare state under quadruple influence – stability or conflict?”

Prosjektet “The Russian welfare state under quadruple influence – stability or conflict?” studerer velferdsreformer i Russland og effektene av disse, skriver Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) på sine nettsider. Hovedspørsmålet er: hvor massivt er potensialet for bred protest mot velferdsreform i Russland, og hva betyr en velferdsreform for det russiske politiske systemets fortsatte politiske stabilitet?

For å svare på dette forskningsspørsmålet melder NIBR at tre reformprosesser blir analysert: pensjon, grunnskole og kommunal infrastruktur. Undersøkelser vil bli gjort i Moskva og Saratov, som er en storby og senter i Saratov Oblast.

 

Internasjonalt samarbeid

Prosjektet er et omfattende internasjonalt forskningssamarbeid. Fra Norge deltar professor Stein Kuhnle fra Universitetet i Bergen, Aadne Aasland (NIBR), Mikkel Berg-Nordlie (NIBR) og Jørn Holm-Hansen (NIBR), som er prosjektleder. Professor Markku Kivinen deltar fra Aleksanteri-Instituttet Helsingfors, fra USA professor Lina Cook fra Brown University.

Mens ovennevnte deltok på oppstartsmøtet i Oslo 8. april, deltok de russiske samarbeidspartnerne via Skype: Daria Prisyazhnyuk, Rostislav Kononenko og professor Elena Iarskaia-Smirnova fra Moscow School of Higher Economics.

Det treårige prosjektet er en del av Norges Forskningsråds NORRUSS-program. Les mer om prosjektet her.