Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY FORSKNING

Tatham med syv nye artikler om regionenes rolle i EU-systemet

Førsteamanuensis Michaël Tatham forsker på regionenes rolle i EU-systemet. Den produktive forskeren har denne våren publisert hele syv nye artikler på feltet.

Førsteamanuensis Michaël Tatham ved Institutt for sammenliknende politikk har publisert syv nye forskningsartikler om regionenes rolle i EU-systemet.
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

Forsker på regioners rolle i EU-systemet

Det har lenge vært offentlig debatt om hvilken form EU-samarbeidet bør ha. Noen vil samle makt i Brüssel for å sikre et handlekraftig EU, andre mener medlemslandene bør beholde mest mulig makt selv. Førsteamanuensis Michaël Tatham ved Institutt for sammenliknende politikk forsker på et nivå i EU-samarbeidet som folk flest kanskje ikke vet så mye om: regionene.  

Tatham oppsummerer sitt arbeid som forskning på regioner i EU, EUs politiske system og offentlig politikk. I sitt tidlige arbeid fokuserte han på utviklingen av Storbritannias politiske system, og særlig overføringen av makt til unionens medlemsland. Senere har han forsket på regional interesserepresentasjon i Brüssel, og har revurdert teorier om europeisk integrasjon og utviklingen av EUs institusjonelle struktur. I den siste tiden har han sett mest på aktivitetene og preferansene til regionale eliter innenfor EU-området.

Denne våren kommer Tatham med en rekke nye publikasjoner på feltet.

 

Syv nye publikasjoner om temaet

Alle artiklene fokuserer på ulike dimensjoner ved forholdet mellom regioner i Europa og EU. De fire første artiklene dreier seg om regionale interessers representasjon i Brüssel. Tatham & Thau (EUP) ser på hva som avgjør omfanget av regionale interessers tilstedeværelse i Brüssel, mens Tatham (RFS) ser på forskjeller mellom øst- og vesteuropeiske regioners aktivitet i Brüssel og hvilken effekt EU-utvidelsen har hatt på regional aktivitet. Tatham (CPS) forsker på hva som forårsaker konflikter mellom medlemsland og deres regioner, mens Callanan & Tatham (JEPP) undersøker forskjeller og likheter mellom regionale og lokale myndigheters arbeid opp mot EU-saker.  

De tre siste artiklene tar for seg utviklingen av forholdet mellom EUs politiske system og regionale aktører. Tatham (EPSR) ser på hvordan regioner som institusjonelle aktører innrammes i EUs konstitusjonelle rammeverk. Tatham & Bauer (JPP) undersøker hva som avgjør regionale administrative eliters oppslutning om en sterkere EU-kommisjon, og Tatham & Bauer (JEPP) ser nærmere på regionale krav om større regulering av dypere EU-integrasjon.

 

Bred bakgrunn fra europeisk akademia

Michaël Tatham kom til Institutt for sammenliknende politikk i 2012 fra en stilling som universitetslektor ved Humboldt Universität i Berlin, Tyskland. Han er opprinnelig fransk og tok doktorgraden i stats- og samfunnsvitenskap ved European University Institute i Firenze, Italia. Han tok mastergraden sin i britiske studier og statsvitenskap ved Université Stendhal (Grenoble III) og Sciences Po Grenoble (Grenoble II). I tillegg har han en master i europeisk politikk fra University of Oxford.  

Tatham er for øvrig leder for forskernettverket Council for European Studies (CES) ved Columbia University (sammen med Michael W. Bauer), som forsker på territoriell politikk og føderalisme. Han er også medredaktør av journalen 'Regional and Federal Studies' (Taylor & Francis, Routledge, sammen med Wilfried Swenden og Jan Erk).

 

Artikkeloversikt

Les mer om Tathams nye artikler her:

 

Tatham, M. and Bauer, M. W. (2014) 'Competence ring-fencing from below? The drivers of regional demands for control over upwards dispersion', Journal of European Public Policy 21(9): forthcoming. [i produksjon]

Tatham, M. (2014). Same game but more players? Sub-national lobbying in an enlarged Union. Regional and Federal Studies, 24(3): [i produksjon]


Tatham, M. and Bauer, M. W. (2014) 'Support from below? Regional élites, governance preferences and supranational institutions', Journal of Public Policy 34(2): forthcoming.

Tatham, M. and Thau, M. (2014) The more the merrier: accounting for sub-state paradiplomats in Brussels. European Union Politics 15(2/4): forthcoming.

Callanan, M., & Tatham, M. (2014). Territorial Interest Representation in the European Union: Actors, Objectives and Strategies. Journal of European Public Policy, 21(2), pp. 188-210.

Tatham, M. (2014). Limited institutional change in an international organisation: accounting for the EU’s shift away from 'federal blindness'. European Politicial Science Review, 6(1), pp. 21-45.

Tatham, M. (2013). Paradiplomats against the state: Explaining conflict in state and sub-state interest representation in Brussels, Comparative Political Studies 46(1), 63-94.