Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
AUTORITÆRE REGIMER

- Autoritære regimer har ofte skinn av demokrati

Stipendiat Svein-Erik Hansen Helle sier til Trønder-Avisa at autoritære regimer prøver å gi inntrykk av at beslutninger tas gjennom grundige demokratiske prosesser.

- Det kan være omfattende møtevirksomhet i autoritære regimer også, men avgjørelsene er i realiteten tatt på forhånd, sier stipendiat Svein Erik Hansen Helle.
- Det kan være omfattende møtevirksomhet i autoritære regimer også, men avgjørelsene er i realiteten tatt på forhånd, sier stipendiat Svein-Erik Hansen Helle.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Skinndemokrati

Stipendiat Svein-Erik Hansen Helle ved Institutt for sammenliknende politikk er intervjuet om autoritære regimer i Trønder-Avisa lørdag 14. juni. Avisen tar opp omfanget av møtevirksomhet i lokalpolitikken og spør hvordan demokratiske og autoritære regimer skiller seg fra hverandre på dette punktet.

Hansen Helle fremhever at det også kan være omfattende prosesser i forkant av beslutningstaking i autoritære regimer, men at disse kun er ment å skape et inntrykk utad av folkelig deltakelse.

 

Ekspert på ikke-demokratiske regimer

Hansen Helle skriver doktorgradsavhandling om vilkår for valgkamp i Afrika sør for Sahara. Hans ekspertisefelt er blant annet valgprosesser i ikke-demokratiske regimer.

Han understreker at det kan være omfattende møtevirksomhet i autoritære regimer også, men at avgjørelsene i realiteten er tatt på forhånd, og at folk lokkes med attraktive goder til å delta.

- Penger og muligheter til utdannelse og posisjoner blir viktigere i slike regimer enn i demokratiske, sier Hansen Helle. Han legger til at de som deltar i liksom-demokratiske beslutningsprosesser typisk får sparken om de ikke fatter de «riktige» beslutningene.