Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny bok

Stein Kuhnle medredaktør på ny bok om velferdspolitikk i Kina og Norden

Professor Stein Kuhnle og medredaktører Pauli Kettunen og Yuan Ren presenterte 6. juni den nye kinesiskspråklige boken «Reshaping Welfare Institutions in China and the Nordic Countries» ved Nordic Centre, Fudan.

«Reshaping Welfare Institutions in China and the Nordic Countries»
Boken «Reshaping Welfare Institutions in China and the Nordic Countries», som professor Stein Kuhnle er medredaktør på, er nå også gitt ut på kinesisk.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Forsker på kinesisk og nordisk velferdspolitikk

Den såkalte nordiske modellen er både et begrep og en velferdsmodell som har fått internasjonal oppmerksomhet. Samtidig har Kinas voksende rolle i verdensøkonomien skapt økt internasjonal interesse for vilkårene for landets økonomiske vekst og tilhørende strukturelle endringer. De sosiale aspektene og virkningene av disse endringene har skapt diskusjon i Kina og verden for øvrig om ulike velferdsmodeller og typer av velferdspolitikk. Noen av disse debattene omhandler hvordan velferdsmodeller vedvarer og kunnskapsoverføring med sikte på læring.

Boken «Reshaping Welfare Institutions in China and the Nordic Countries» er et bidrag til denne diskusjonen. Nordiske og kinesiske velferdsforskere diskuterer normative og institusjonelle trekk ved de nordiske og kinesiske samfunnene fra et historisk perspektiv. Boken fokuserer videre på to viktige og aktuelle politikkområder i Norden og Kina: problemer og løsninger knyttet til migrasjon og arbeidsmarkedsmobilitet og i forbindelse med eldrebølger.

 

Kinesisk-nordisk samarbeid

Boken gis ut gjennom Sino-Nordic Welfare Research Network, et kinesisk-nordisk samarbeid innen velferdsforskning ledet av professor Stein Kuhnle ved Institutt for sammenliknende politikk, og finansiert av Nordisk ministerråd.

Mens den engelske utgaven av boken nylig ble utgitt av Universitetet i Helsinki, ble den kinesiskspråklige versjonen presentert i Shanghai fredag 6. juni. Professor Chen Youhua (Nanjing University) og professor Sven E.O. Hort (Seoul National University) var keynote-talere under lanseringen med foredragene «China’s Population Changes and Social Policy Reform» og «Beyond the East Asian Model? The Welfare State in a Global Civilizing Process», hhv. Wang Deyao, direktør og styreleder for bokens utgiver, Fudan University Press, promoterte den med et innlegg. Arrangementet ble både annonsert og støttet av Det norske generalkonsulatet i Shanghai.   

Lokal presse var tilstede under lanseringen, du kan lese omtale av boken i «Chinese Social Science News» her.