Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ANSATT

Hvordan ser muslimske religiøse ledere i Europa på forholdet mellom islam og politikk?

Dette er temaet for doktorgradsprosjektet til vår nye stipendiat Olav Elgvin.

Olav Elgvin

Hovedinnhold

Femårig engasjement

Elgvin startet i høst sitt femårige PhD-engasjement ved Institutt for sammenliknende politikk. Elgvins PhD handler om muslimske religiøse ledere i Tyskland, Frankrike og England: hvordan ser de på forholdet mellom religion og politikk, og hva tenker de om forholdet mellom sharia-lovgivning og demokrati? Denne studien er en del av et større forskningsprosjekt om islam og politikk i europeiske land, som er finansiert av Norges forskningsråd og blir ledet fra forskningsinstituttet Fafo. Ved siden av stipendiatstillingen på SAMPOL skal Elgvin være koordinator for dette forskningsprosjektet i 25 prosents stilling, og derfor vil stipendiatperioden gå over fem år.

To mastergrader

Elgvin kommer fra en stilling som forsker på innvandring og integrering ved Fafo, der han har jobbet i tre år. Han har to mastergrader, en i filosofi fra Lunds Universitet i Sverige og en i Peace and Conflict Studies fra Universitetet i Oslo. Utover spørsmål knyttet til islam og innvandring er Elgvin også interessert i politisk utvikling i Vest-Europa mer generelt. Ved siden av forskerjobben er han også fast spaltist i avisen Klassekampen.

Tverrfaglig satsning

Stipendiatstillingen til Elgvin er en del av en større tverrfaglig satsing på IMER-tematikk (international migration and ethnic relations) ved Universitetet i Bergen. Elgvin skal derfor være en del av IMER-nettverket ved universitetet, som også omfatter stipendiater innen sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi.