Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
ROKKAN-FORELESNINGEN 2014

Rokkan-foreleser Herbert Kitschelt talte for fullsatt auditorium

Hvordan partier belønner sine velgere var temaet for Stein Rokkans minneforelesning 2014. Mange studenter og ansatte ved Institutt for sammenliknende politikk tok turen for å høre den profilerte professoren forelese.

R
Herbert Kitschelt ga Stein Rokkans minneforelesning 2014.
Foto/ill.:
Hilmar L. Mjelde

Hovedinnhold

Partiers belønning av sine velgere

Herbert Kitschelt, som til daglig er George V. Allen Professor of International Relations ved amerikanske Duke University, var invitert av Institutt for sammenliknende politikk for å gi den årlige Rokkan-minneforelesningen. Foran det fullstappede storauditoriet Egget på Studentsenteret foreleste Kitschelt om hvordan partier belønner sine velgere under overskriften «Citizen-Politician Linkage Strategies: Clientelism and Programmatic Cleavages».

En vanlig forståelse av forholdet mellom partier og velgere er at partier stiller til valg på grunnlag av politiske valgprogram. Disse valgprogrammene iverksetter så partiene når de kommer til makten, til fellesskapets beste.

Kitschelt undersøker imidlertid hvordan partier også kan belønne velgerne sine gjennom mer selektive goder som kun kommer enkelte til gode, i statsvitenskapen kjent som ‘klientelisme’. Forelesningen Kitschelt ga bygger på et stort og pågående internasjonalt forskningsprosjekt om temaet som han leder.  

 

Celebert selskap

Studenter fra både bachelor- og masterprogrammet, samt ansatte og andre interesserte hadde tatt turen for å høre Kitschelt. Forelesningen ble etterfulgt av en åpen spørsmålsrunde, hvor det engasjerte publikummet benyttet anledningen til å ta opp en rekke tema.

Forelesningen føyer seg inn i en lang rekke av Rokkan-forelesninger holdt av internasjonale toppforskere. På listen over tidligere forelesere finnes blant andre Robert Putnam (2011), Donatella della Porta (2013), Margaret Levi (2012), Bo Rothstein (2010), Adam Przeworski (2009), og Theda Skocpol (2002).

 

Autoritet på høyrepopulisme

SAMPOL-ere kjenner Herbert Kitschelt først og fremst som en verdensledende autoritet på høyrepopulisme. Boken hans The Radical Right in Western Europe (1995), skrevet sammen med Anthony McGann, er godt kjent for mange bachelor- og masterstudenter innen sammenliknende politikk.

Kitschelt er imidlertid aktiv innen mange forskningsfelt, inkludert komparative studier av partier og valg i etablerte samt nye demokratier, komparativ offentlig politikk/politisk økonomi og sosial teori i det 20. århundre.

 

Se Nrk-opptak av forelesningen her.

Les hele forelesningsteksten her, og mer om Herbert Kitschelts forskning her.