Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
RIKSDAGSVALGET 2014

SAMPOL-forskere engasjert som TV2s ekspertkommentatorer

Professor Jonas Linde og førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk var søndag å se som TV2s ekspertkommentatorer under det svenske riksdagsvalget.

s
Professor Jonas Linde og førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten ved Institutt for sammenliknende politikk kommentere søndag det svenske riksdagsvalget for TV2 Nyhetskanalen.
Foto/ill.:
Terje Knutsen

Hovedinnhold

Ekspert på svensk politikk

Professor Jonas Linde, som opprinnelig kommer fra Sverige og tidligere var ansatt ved Göteborgs universitet, har flere ganger vært å se på TV2 Nyhetskanalen som ekspertkommentator i forbindelse med valget i Sverige. Linde, som til vanlig forsker spesielt på øst-europeisk politikk og korrupsjonstematikk, kommenterte søndag valget fortløpende gjennom ettermiddagen og kvelden for Nyhetskanalen.  

- Det var spennende å delta på sendingen gjennom kvelden. TV2 var proffe. Vi hadde avtalt å komme inn på en del tema og spørsmål før sendingen, men etter hvert som tallene og resultatene kom inn diskuterte vi fortløpende hendelser.  

Linde legger til at han var spesielt imponert over TV2s tallknuser Terje Sørensen, som var svært tidlig ute med korrekte prognoser for valgets vinnere og tapere.

Linde er i dag også intervjuet av Aftenposten om den nye svenske statsministeren.

 

Ivarsflatens ekspertise på ytre høyre

Førsteamanuensis Elisabeth Ivarsflaten, ekspert på høyrepopulisme ved Institutt for sammenliknende politikk, deltok også under deler av sendingen for å kommentere Sverigedemokratenes sterke fremgang.  

Ivarsflaten er hyppig intervjuet i norske medier om den ytterliggående høyresiden i europeisk politikk, og har kommentert det svenske valget for en rekke medier den siste tiden.

 

Les mer om Jonas Lindes forskning her.

 

Les mer om Elisabeth Ivarsflatens forskning her.