Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NORSK MEDBORGERPANEL

Norsk medborgerpanel innleder samarbeid med Amalie Skram videregående skole

Norsk medborgerpanel innleder et samarbeid med Amalie Skram videregående skole om å pilotere undersøkelsene før de går i felten.

e
Foto/ill.:
Norsk medborgerpanel

Hovedinnhold

Les mer om samarbeidet her: http://voxpublica.no/2014/09/undersokelse-testes-pa-elever-i-videregaende-skole/

Les mer om Norsk medborgerpanel her.