Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY ANSATT

Vegard Furustøl Vibe ny stipendiat ved SAMPOL

Hva er konsekvensene av rettsliggjøring av kontroversielle og moralske politiske spørsmål? Dette er hovedspørsmålet i Vegard Furustøl Vibes doktorgradsprosjekt.

a
Vegard Furustøl Vibe.
Foto/ill.:
ISP

Hovedinnhold

Vibe startet 1. oktober sine 4-årige PhD-studier ved Institutt for sammenliknende politikk. Hans PhD-prosjekt undersøker den økende rettsliggjøringen av kontroversielle og moralske spørsmål, med et spesielt fokus på homofile, lesbiske, biseksuelle og transseksuelle (LGBT)-tematikker. Hva er de politiske og rettslige konsekvensene av den stadig økende tendensen til at sosiale bevegelser og andre aktører mobiliserer innad i rettssystemet istedenfor gjennom mer konvensjonelle kanaler? For å svare på dette skal han, sammen med forskere ved CMI og Universitetet i Oslo, konstruere en database over alle rettsavgjørelser som er blitt fattet av nasjonale og internasjonale domstoler innenfor dette og lignende temaer som abort og andre seksuelle og reproduktive rettigheter. I tillegg vil han i prosjektet se på hvilke faktorer som fører til at noen LGBT-bevegelser velger å mobilisere nettopp gjennom rettssystemet heller enn andre kanaler.

 

Vibe har i nesten to år jobbet som vitenskapelig assistent ved instituttet. I den perioden har han jobbet med tilsvarende spørsmål, men har også forsket på norsk klimapolitikk, og har medforfattet to kapitler som kommer ut i en antologi i løpet av høsten. Videre var han med på evalueringen av Klima- og Skog-initiativet i 2014. Før dette jobbet han som studiekonsulent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, og han har arbeidet frivillig for en organisasjon for kvinnerettigheter i Ghana. Vibe skrev sin masteroppgave «'Fight for your right to…' - Explaining social movement outcomes in France: a case study of four movements» ved Institutt for sammenliknende politikk, som han også har sin bachelorgrad fra.