Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Peters: - Offentlig politikk reflekterer de rikes preferanser mest

Postdoktor Yvette Peters finner i en ny artikkel at velstående inntektsgrupper har større innflytelse på utformingen av offentlig politikk enn fattige, og at dette delvis skyldes forskjeller i valgdeltakelse. Artikkelen er publisert i West European Politics og er skrevet sammen med Sander J. Ensink.

df
Illustrasjonsfoto.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Politisk likhet for alle?

I det representative demokratiet, hvor borgerne velger representanter til å styre for seg, er det et viktig prinsipp at alle stemmer skal telle likt i utformingen av offentlig politikk. I artikkelen Differential Responsiveness in Europe: The Effects of Preference Difference and Electoral Participation undersøker postdoktor Yvette Peters ved Institutt for sammenliknende politikk og Sander J. Ensink (Trinity College Dublin) hvorvidt dette er tilfelle i Europa, da tidligere studier fra USA har vist at så ikke er tilfelle. Slik forskjellig innflytelse er kjent som differensiell respons. I tillegg undersøker Peters og Ensink hva som kan forklare eventuell differensiell respons.

 

De rike har størst innflytelse

Konkret analyser Peters og Ensink effektene av folkelig støtte til offentlige sosiale utgifter i 25 europeiske land fra 2002 til 2010. Hovedfunnet er tredelt: for det første påviser forfatterne differensiell respons. For det andre viser analysen at preferansene til lavinntektsgrupper underrepresenteres mens preferansene til mer velstående overrepresentertes i politikkutformingen.   

Det tredje funnet er at den differensielle responsen delvis skyldes ulik valgdeltakelse blant de undersøkte gruppene. Ved lav valgdeltakelse er det typisk lavinntektsgrupper som uteblir, og dette fører til at deres interesser underkommuniseres til politikerne.