Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
NY PUBLIKASJON

Ny bok fra Gloppen og Rakner (red.): Klima, medier og politikk

Siri Gloppen og Lise Rakner slipper i dag boken Klima, medier og politikk, redigert sammen med Elisabeth Eide og Dag Elgsem. Boken tar for seg vår tids tenkning om energipolitikk.

a
Klima, medier og politikk.
Foto/ill.:
Abstrakt Forlag

Hovedinnhold

Antologi om klima, medier og politikk

I boken Klima, medier og politikk, utgitt på Abstrakt Forlag, tar Siri Gloppen , Lise Rakner (Institutt for sammenliknende politikk), Elisabeth Eide og Dag Elgsem (Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB) opp hvordan ulike aktører innen politikk, media og sivilsamfunnet forholder seg til og reagerer på global oppvarming som et politisk tema.

Nærmere bestemt melder Abstrakt Forlag at boken adresserer følgende spørsmål og tematikker: 

Global oppvarming er en utfordring til både politikere, journalister og engasjerte samfunnsborgere. Hvordan takler de Norges sentrale dilemma som «klimavennlig oljenasjon»? Forskerne har talt, men hvordan svarer beslutningstakere og andre på utfordringen? Ble Stortingsvalget 2013 et klimavalg? Hvordan tenker politikere, journalister og organisasjoner om sine oppgaver, og om opinionen? Hva bidrar til ulike samfunnsgruppers syn på klimaendringene? Hva gjør mediene for å knytte klimaforskningen nærmere folks hverdagserfaringer? Denne antologien tar for seg disse og andre brennende spørsmål, om internasjonale forhandlinger, om klimaflyktninger og om bistand. Den er et viktig bidrag til å forstå vår tids største globale utfordring.

 

Klimapolitikk et viktig forskningsfelt ved Institutt for sammenliknende politikk

Klimapolitikk har de siste årene vokst frem som et nytt og sentralt forskningsfelt ved Institutt for sammenliknende politikk, og flere av instituttets forskere på feltet bidrar i boken. I tillegg til Gloppen og Rakner, som er medredaktører og kapittelforfattere, har stipendiatene Sondre Båtstrand og Vegard Vibe forfattet henholdsvis ett og to kapitler. Båtstrand analyserer klimapolitikk i norske regjeringsplattformer i perioden 1989–2013, mens Vibe undersøker klima som valgkamptema og klimabistand sammen med Gloppen og Rakner.

Tidligere masterstudent Dina-Kristin Topphol Midtflø bidrar også med et kapittel om klimaflyktninger.

 

Les mer om boken her.  

Boken lanseres på Litteraturhuset i Oslo kl. 17 onsdag 26. november. Alle interesserte er velkommen.