Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Ny artikkel av Jonas Linde

Korrupsjon og politikk på Island

Korleis påverka bankkrisa islendingar si støtte til det politiske systemet og oppfatning av korrupsjon? Svara får du av Gissur Erlingsson, Richard Öhrvall (Linkøping U.) og Jonas Linde (Sampol) i ein nyleg publisert artikkel.

Ny artikkel av Jonas Linde

I 2008 kollapsa det islandske bankvesenet og landet hamna i ei omfattande finanskrise. Bakgrunnen har vorte knytt til klientelisme og andre former for kjenneteikn på korrupsjon. Erlingsson, Öhrvall og Linde nyttar spørjeskjemadata til å analysere korleis den økonomiske kollapsen påverka støtta til det politiske systemet og den oppfatninga av korrupsjon i det islandske folket.

 

Etter krisa har støtta til det politiske systemet har falle kraftig og oppfatninga av korrupsjon har vorte den viktigaste avgjerande faktoren for slik støtte. På grunnlag av dette stiller forfattarane spørsmål ved gyldigheita til mykje brukte mål på korrupsjon og kvalitet i statsstyre.

 

Artikkelen er publisert i Government and Opposition, s. 1-27, 2015.