Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
BT Innsikt - Vitskapsblogg

Rettspolitisk omkamp i asylsaker

«Høyesterett er delt i synet på sin egen rolle i asylsaker,» det skiv stipendiat Henrik L. Bentsen i si faste bloggspalte på BT Innsikt i dag.

Doktorgradsstipendiat ved Institutt for samanliknande politikk, Henrik Litleré Bentsen bloggar på BT Innsikt
Doktorgradsstipendiat ved Institutt for samanliknande politikk, Henrik Litleré Bentsen bloggar på BT Innsikt
Foto/ill.:
Mahlum (Wikimedia Commons)/UiB/BT

Hovedinnhold

«Høyesterett er delt i synet på sin egen rolle i asylsaker. Neste uke skal nitten av Høyesteretts tjue dommere på nytt samles i plenum for å ta stilling til om det er statsforvaltningen eller domstolene som skal ha siste ord i asylsaker i Norge.

Høyesterett skal neste uke behandle en ny asylsak i plenum. Saken omhandler utlendingnemda (UNE) sin avgjørelse om å opprettholde utlendingsdirektoratet (UDI) sitt vedtak om å sende en barnefamilie tilbake til en provins i Afghanistan som vurderes som tryggere enn den de opprinnelig flyktet fra. Borgarting lagmannsrett ga familien medhold i at UNE sitt avslag på asyl var ugyldig.

Et viktig spørsmål i saken berører den graden av kontroll domstolene skal ha over forvaltningen i utlendingssaker (prøvingsretten). Er det statsforvaltningen eller domstolene som skal ha siste håndhevelsesansvaret i asylsaker i Norge?»

 

Du kan lese heile innlegget på BT Innsikt.