Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Sampolseminar

Skandinavisk sivilsamfunn engasjerer

Lars Skov Henriksen, professor ved Universitetet i Aalborg, besøkte onsdag Institutt for sammenliknende politikk. Foredraget om skandinaviske sivilsamfunn var svært populært og lokalet ble fylt opp av interesserte ansatte.

Lars Skov Henriksen

Hovedinnhold

Denne månedens Sampolseminar ble arrangert av forskningsgruppen Medborgere, opinion, representasjon (MOR). Lars Skov Henriksen presenterte et bokprosjekt i samarbeid med Kristin Strømsnes, professor ved Institutt for sammenliknende politikk. Prosjektet omhandler sammenliknende perspektiver på skandinaviske sivilsamfunn.

Prosjektet tar sikte på å utforske og forstå likheter og ulikheter mellom skandinaviske sivilsamfunn. Frivillighets- og ulønnet arbeid er hovedområdet for studien, samtidig som de ønsker å utvikle en bredere forståelse av den skiftende naturen av samfunnsengasjement.

Det empiriske utgangspunktet for prosjektet er en serie befolkningsdata på frivillighet og andre former for samfunnsengasjement som har blitt samlet inn kontinuerlig i de tre skandinaviske landene siden starten av 90-tallet.

Stor internasjonal interesse
I følge Henriksen er det er stor internasjonal interesse for de skandinaviske velferdsstatene, men mye av denne interessen ligger på forholdet mellom stat og marked. Sivilsamfunnets viktige rolle får derimot sjelden stort fokus.  Med andre ord kan bokprosjektet til Henriksen og Strømsnes være viktige bidrag både innenfor det internasjonale forskningsfeltet på sivilsamfunn, samt på den skandinaviske velferdsmodellen.

Henriksen trakk også fram aktuelle økonomiske og demografiske endringer, der i blant utdanning, likestilling og innvandring. Disse endringene utfordrer velferdsstaten og påvirker sivilsamfunnet.