Hjem

Medborgere, opinion, representasjon

Hovedinnhold

.

Et hovedområde for denne forskningsgruppen er nedenfra-og-opp-prosesser i etablerte demokratier. Mange av gruppens medlemmer studerer aspekter av politisk deltakelse eller adferd hos befolkningen eller eliter. Viktige forskningstema:

  • deltakelse, sosial kapital og sivilsamfunnsorganisasjoner
  • valg, valgkamper og velgeradferd
  • opinion
  • media og politisk kommunikasjon
  • politiske institusjoner og eliteadferd
  • forskningsmetode: kvantitativ, eksperimenter og surveyundersøkelse

Medlemmer

 

Seminarserie
Logo

CORE Lecture Series

Våren 2021 ble CORE Lecture Series lansert, hvor ledende internasjonale forskere presenterer sitt pågående arbeid.

Ny postdoktor
New post-doc

Ny postdoktor forsker på politisk responsivitet

- Selv om valg er essensielle for forholdet mellom velgerne og den politiske eliten, er perioden etter valget og den påfølgende korrelasjonen mellom velgernes forventninger og politikernes output også fundamentalt viktig, sier Sampols nye postdoktor Andrea Fumarola.

Workshop
Project leader, Yvette Peters

Intern UiB workshop tilknyttet ‘The Politics of Inequality’

17. januar 2018, samlet forskere tilknyttet prosjektet "The Politics of Inequality" seg i Bergen til workshop for å lære mer om hverandres forskning og ekspertise.

FREMTIDENS FORSKERE
Forsker i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Yvette Peters, avfotografert i bystyresalen i gamle Bergen rådhus i mars 2017.

Til kamp mot politisk ulikhet

Thomas Piketty sin bestselger om kapital fikk Yvette Peters til å forstå hva hennes neste forskningsprosjekt skulle handle om: Politisk ulikhet.