Hjem

Medborgere, opinion, representasjon

Hovedinnhold

.

Et hovedområde for denne forskningsgruppen er nedenfra-og-opp-prosesser i etablerte demokratier. Mange av gruppens medlemmer studerer aspekter av politisk deltakelse eller adferd hos befolkningen eller eliter. Viktige forskningstema:

  • deltakelse, sosial kapital og sivilsamfunnsorganisasjoner
  • valg, valgkamper og velgeradferd
  • opinion
  • media og politisk kommunikasjon
  • politiske institusjoner og eliteadferd
  • forskningsmetode: kvantitativ, eksperimenter og surveyundersøkelse

Medlemmer

 

Seminarserie
Logo

CORE Lecture Series

Våren 2021 ble CORE Lecture Series lansert, hvor ledende internasjonale forskere presenterer sitt pågående arbeid.