Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Formidling

Forskningsformidling gjennom podcast

Lars Erik Berntzen er tidligere ansatt ved Institutt for sammenliknende politikk og for tiden stipendiat ved Det europeiske universitetsinstituttet i Firenze. Sammen med Jonas Bergan Dræge lager han podcasten Politikk og Røvere.

Podcast
Photo: Thea Snøfrid Bygjordet Sveen

Hovedinnhold

Politikk og Røvere er en samfunnsvitenskapelig podcast som tar for seg viktige funn og teorier fra statsvitenskap, sosialantropologi, sosiologi og sosialpsykologi på en lettfattelig måte. I samarbeid med nettavisen forskning.no slipper duoen en ny episode på omtrent 30 minutter hver uke. Podcasten er norskspråklig og gjerne med skandinavisk-talende forskergjester i studio.

Målsettingen med podcasten er å formidle samfunnsvitenskapelig forskning til et allment publikum. Berntzen og Dræge tar utgangspunkt i teorier og forskningsfunn og knytter det til interessante og aktuelle problemstillinger.

I den nyeste episoden settes fokuset på tippepunkt for å forstå historiens gang, etnisk segregering, spredning av idéer, moteverden, demonstrasjoner og strategiske valg.

Tidligere episoder har blant annet tatt for seg nasjonalisme, allmenningens tragedie, høyreradikale partier, politisk vold, EU og privatisering.