Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Fantastiske formidlere

Michael Alvarez blant Norges beste forelesere

Førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Michael Alvarez, er blant tre finalister fra Universitetet i Bergen i Morgenbladets kåring av fantastiske formidlere.

Michael Alvarez
Photo: Emil Weatherhead Breistein

Hovedinnhold

I september kårer Morgenbladet Norges ti mest fantastiske forelesere. Hele 383 forslag kom inn i nominasjonsrunden og 33 000 stemmer ble avgitt. Nå står det igjen 39 nominerte i finalen som skal vurderes av en jury ledet av Helene Uri. I vurderingen av finalistene trekkes det fram samfunnsrelevans og et blikk for verden utenfor undervisningsrommet.

Målet med kåringen er å få en diskusjon om undervisningens rolle og status, i følge debattredaktør i Morgenbladet, Marit K. Slotnæs.

Fokus på studentene
I nominasjonen av Michael Alvarez blir det lagt vekt på hans fokus på å utvikle studentenes kritiske, analytiske og vitenskapelige evner.

«De som har vært i en forelesning med Alvarez og har stilt et spørsmål kjenner på en følelse av respekt og forståelse med grundige og velartikulerte svar. Man føler seg sett og forstått. Alvarez klarer også å presentere seg som veldig tilgjengelig for studentene, slik at man kan slå av en prat rundt forelesningen og faget i en uformell setting» (anonym). 

Michael Alvarez forteller at pedagogikk er et viktig aspekt i det å forelese. Undervisningen handler ikke om ham, men om studentene – den neste generasjonen forskere og arbeidere. - Det er viktig å behandle studenter med respekt, ta dem på alvor og utfordre dem, sier Alvarez.

Nøkkelen til vellykket forelesning er i følge Alvarez en kombinasjon av kunnskap, artikulasjon, intelligens og kommunikasjon.