Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Publisering

To nye artikler fra Jonas Linde

Jonas Linde, professor ved Institutt for sammenliknende politikk, har sammen med Stefan Dahlberg fått to nye artikler om "vinner-taper-gapet" publisert.

Dahlberg og Linde artikler

Hovedinnhold

Artiklene studerer "vinner-taper-gapet" - gapet mellom valgvinnere og tapere når det gjelder tilfredshet med demokratiet.

'The dynamics of the winner-loser gap in satisfaction with democracy: Evidence from a Swedish citizen panel' ble publisert i International Political Science Review. Artikkelen undersøker dynamikken i det hyppig observerte gapet mellom “vinnere” og “tapere” når det gjelder tilfredshet med demokratiets funksjon. Med analyser av paneldata på svenske velgere over en valgsyklus på fire år finner Linde og Dahlberg at dette gapet er meget stabilt over hele perioden.

'Losing Happily? The Mitigating Effect of Democracy and Quality of Government on the Winner-Loser Gap in Political Support' ble publisert i International Journal of Public Administration. I artikkelen argumenterer Linde og Dahlberg for at tidligere analyser av vinner-taper-gapet i alt for stor utstrekning har fokusert på formelle politiske institusjoner og undervurdert institusjonell kvalitet og ytelse. Gjennom en flernivåanalyse av data fra European Social Survey viser Linde og Dahlberg at et velfungerende demokrati og høy "quality of government" bidrar til å smalne gapet i tilfredshet med demokratiet mellom valgvinnere og tapere i Europeiske demokratier.