Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Fagutvalget

Godt studentmiljø på sammenliknende politikk

Studentenes fagutvalg binder studenter og institutt sammen og bidrar til et meget godt sosialt og faglig miljø.

Studenter fra sammenliknende politikk på studietur i Praha
Studenter fra sammenliknende politikk var i 2016 på studietur i Praha. Her ved den norske ambassaden. Foto: Marton Leander Vølstad

Hovedinnhold

- Studieturen er kanskje det beste eksempelet på et arrangement som kombinerer det faglige og sosiale, og et tilbud vi er veldig fornøyde med så langt, sier lederen av fagutvalget Eivor Kristine Oellingrath. Ettersom studieturen er åpen for alle studenter på bachelornivå, og strekker seg over flere dager, er dette en god mulighet for studentene å bli bedre kjent på tvers av kullene og etablerte vennegjenger. I tillegg legges studieturen til faglig relevante reisemål som Israel/Palestina, Ungarn og Tsjekkia. På denne måten bidrar studieturen til å skape en sterkere «sampol-identitet» både på et faglig og sosialt nivå.

Studietur med viktige tema
Årets studietur gikk til Praha. Postkommunistiske Tsjekkia har hatt et veldig stabilt partisystem, men i etterkant av valget i 2010 ble det framsatt anklager mot regjeringen om grov korrupsjon og maktmisbruk. Ansvarliggjøring og åpenhet har fått et viktig fokus etter parlamentsoppløsning og nyvalg i 2013. På studieturen ble korrupsjon et viktig tema, og det ble undersøkt hvordan landet jobber for å forbedre den politiske kulturen og øke støtten fra befolkningen.

Miljøet på Sampol er i følge Oellingrath svært godt og inkluderende. Gjennom arrangementene fagutvalget holder, men også gjennom de gode tilbudene fra fadderuken og deltakelse på seminarundervisning, er det enkelt å bli kjent med nye mennesker og føle seg som en del av et større fellesskap.  

Sosialt fellesskap gjennom arrangementer
I løpet av studiåret gjennomførte fagutvalget fem faglige arrangementer, åtte sosiale arrangementer og studieturen. Blant de andre arrangementene var det sosiale begivenheter som quiz og fest. Fagutvalget arrangerte også fagkritisk dag sammen med fagutvalgene ved geografi, politisk økonomi og utviklingsstudier.

Arrangementet tok for seg samfunnsviterens rolle i krisesituasjoner. Foredragsserien Sampolprofessorens valg ble også arrangert av fagutvalget. Det ble holdt to foredrag på høstsemesteret og to på vårsemesteret. Arrangementet foregikk på kveldstid på Litteraturhuset.

Bedre samhold
Eivor Kristine Oellinggrath forteller at en av fagutvalgets desidert viktigste oppgaver er å skape bedre samhold på studieretningen de representerer. – Det finnes jo også andre organisasjoner som arbeider for et godt sosialt miljø på fakultetsnivå, men det er fagutvalgenes oppgave å knytte studenter ved et studieprogram tettere sammen, og samtidig å bygge bro til instituttet.

Aktivt arbeid for sosialt felleskap
Oellingrath forteller at det på Universitetet er lett å føle at man forsvinner litt i mengden, særlig på et studieprogram med flere hundre studenter, og at det derfor er viktig å arbeide aktivt for å skape et sosialt fellesskap hvor alle er velkomne. Fagutvalget jobber for dette gjennom flere arrangementer – både sosiale og faglige.

Fagutvalget
Fagutvalget ved Institutt for sammenliknende politikk består av elleve formelle verv holdt av valgte studenter. Studieåret 2015/2016 var Eivor Kristine Oellingrath leder og Hanna Amalie Holding Jones nestleder. Før sommerferien la de fram en årsrapport om fagutvalgets aktivitet for instituttledelsen. 

Instituttleder Gunnar Grendstad berømmer Oellingrath og Jones for det grundige og flotte arbeidet fagutvalget gjør. - Trivsel og sosialt samhold er viktige faktorer for å lykkes på universitetet, sier han.