Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskningsresultater

Demens og kreft

Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.

Faksimile Dagbladet 13.03.16
Foto/ill.:
Faksimile: Dagbladet

Hovedinnhold

Det viser studien Comorbid Dementia and Cancer in Residents of Nursing Homes: Secondary Analyses of a Cross-Sectional Study, publisert i Cancer Nursing.

Kjersti Blytt, stipendiat ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, er førsteforfatter av studien. Blant hovefunnene er at pasienter på norske sykehjem med demens og kreft er mer urolige enn demenspasienter uten kreft.

– De viser større grad av agitasjon, det vil si at de blir mer urolige, opprørte og ampre. Dette kan henge sammen med smertene, men også følelsen av ikke å bli forstått, sier Blytt til Dagbladet.

1825 sykehjemspasienter er inkludert i studien, av disse var 5,5 prosent diagnostisert med kreft og demens. Studien er en spørreskjemabasert tverrsnittstudie. Sykepleiere har svart på hvordan de har oppfattet pasientene.

Studien er i samarbeid med professor Geir Selbæk fra Aldring og helse, og flere forskere fra SEFAS og IGS; Bettina Husebø, Jorunn Dragset og Gerd Karin Natvig.

Forskningsartikkelen: Comorbid Dementia and Cancer in Residents of Nursing Homes: Secondary Analyses of a Cross-Sectional Study

Les sak i Dagbladet: - Får ikke fullgod behandling / Ny norsk forskning tyder på at personer med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter