Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskningsresultater

Demens og kreft

Sykehjemspasienter med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter.

Faksimile Dagbladet 13.03.16
Photo:
Faksimile: Dagbladet

Main content

Det viser studien Comorbid Dementia and Cancer in Residents of Nursing Homes: Secondary Analyses of a Cross-Sectional Study, publisert i Cancer Nursing.

Kjersti Blytt, stipendiat ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, er førsteforfatter av studien. Blant hovefunnene er at pasienter på norske sykehjem med demens og kreft er mer urolige enn demenspasienter uten kreft.

– De viser større grad av agitasjon, det vil si at de blir mer urolige, opprørte og ampre. Dette kan henge sammen med smertene, men også følelsen av ikke å bli forstått, sier Blytt til Dagbladet.

1825 sykehjemspasienter er inkludert i studien, av disse var 5,5 prosent diagnostisert med kreft og demens. Studien er en spørreskjemabasert tverrsnittstudie. Sykepleiere har svart på hvordan de har oppfattet pasientene.

Studien er i samarbeid med professor Geir Selbæk fra Aldring og helse, og flere forskere fra SEFAS og IGS; Bettina Husebø, Jorunn Dragset og Gerd Karin Natvig.

Forskningsartikkelen: Comorbid Dementia and Cancer in Residents of Nursing Homes: Secondary Analyses of a Cross-Sectional Study

Les sak i Dagbladet: - Får ikke fullgod behandling / Ny norsk forskning tyder på at personer med demens og kreft lider mer enn andre kreftpasienter