Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)
Education

Interdisciplinary seminar group

The seminar group is a meeting point for everyone with an interest in research related to elderly care medicine.

Main content

Once a month SEFAS invites its collaborators and interested persons to an interdisciplinary seminar group, a meeting point for everyone with an interest in research related to elderly care medicine. The seminar group is a common learning arena. It strengthens cooperation across different disciplines. PhD candidates and Master students, who work with projects related to elderly and nursing home medicine, are given an opportunity to present their projects but also external lecturers are invited to contribute.

Seminars in English

13.11.18 Music Therapy, Stefan Kölsch, Professor, Department of Biological and Medical Psychology, Faculty of Psychology

Tverrfaglig seminargruppe 2018

09.01.18  Sosial omsorg i kommunale hjemmetjenester – en blind flekk? Mai Camilla Munkejord, Forsker 1, Uni Research

06.02.18  TBA

06.03.18  Hva er TVEPS- Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring? Ane Johannessen, førsteamanuensis og Tiril Grimeland, førstekonsulent, TVEPS, IGS, UiB

10.04.18  Evalueringsresultater fra implementering av omsorgsteknologi i Lindås. Mari S. Berge, Førsteamanuensis, Institutt for sykepleie, Høgskulen på Vestlandet

08.05.18  Bruk av tvang i hjemmesykepleien, Åshild Gjellestad, Stipendiat og høgskolelektor, VID

12.06.18  "Den verdige døden". Katrine Staats, Kreftsykepleier og kreftkoordinator, Enebakk kommune og stipendiat ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB

Tverrfaglig seminargruppe 2017

17.01.17

Statistikk

Dagrun Slettebø, overingeniør og statistiker, SEFAS/IGS, UiB

 ICI-HomeTime - Et prosjekt i utviklingBettina Husebø, professor, SEFAS/IGS, UiB
21.02.17Behandling og rehabilitering på korttid-intermediæravdeling på sykehjem etter en akutt sykehusinnleggelseJenny Foss Abrahamsen, sykehjemslege, Bergen kommune og Kavli forskningssenter, HDS
 Smerter, agitasjon og psykosesymptomer - er det sammenheng?Torstein Habiger, forskerlinjestudent, SEFAS, UiB
21.03.17Søknader og saksbehandling i pleie- og omsorgstjenesteneIngegjerd Tufte, Bergen Kommune
 Påvirker legene legemidlene på sykehjemmene?Jørgen Petersen
16.05.17Kappe-/sammenskriving av doktorgrad - en felles diskusjonIrene Aasmul, stipendiat, SEFAS, UiB
29.08.17Farmakologi i sykehjemMonica Hermann, professor, HVL
 IAGG-konferansen 2017Bettina Husebø, professor, SEFAS/IGS, UiB
26.09.17DEP.PAIN.DEM-studienAne Erdal, ph.d.-kandidat, SEFAS, UiB
24.10.17Eldre i velferdsstaten - hva er problemet, egentlig?Roar Hansen, stipendiat, Senter for omsorgsforskning Vest, HVL
21.11.17Trygg utreise for eldre pasienter frå sjukehus

Ranveig Marie Boge, stipendiat, Klinisk Institutt 2, UiB

 Re-innleggelser i intensivavdelingen.Kristin Naustdal, masterstudent på helsefag/sykepleievitenskap, UiB
19.12.17 Kari Martinsen, professor i sykepleievitenskap, Høgskolen i Harstad og VID

Tverrfaglig seminargruppe 2016

19.01.16KOSMOS-studienChristine Gulla og Irene Aasmul, stipendiater, SEFAS, UiB
16.02.16Sykehusinnleggelser fra sykehjem. Hvor ofte og hvorfor; variasjon og effekter av tiltak for å redusere demBirgitte Graverholt, senterleder, Senter for kunnskapsbasert praksis, HiB
 

Legemiddelbehandling hos sykehjemspasienter

Christine Gulla, stipendiat, SEFAS, UiB
15.03.16Sykehjemspasienter med kreft og demens. På hvilken måte skiller de seg fra pasienter med bare en eller ingen av disse sykdommene?

Kjersti Blytt, stipendiat, SEFAS, UiB

 Sykehjem - hva er det? En reiseskildring om kulturelle forskjeller mellom Norge og 13 land i AfrikaTony Elvegaard, forskerlinjestudent, SEFAS, UiB
26.04.16Hvordan opplever mennesker med demens å delta på omvisninger på Bergen kunstmuseum?Eli Lea, leder for forskning og utvikling, Verdighetsenteret
 Posterpresentasjon: Internasjonal konferanse om Alzheimer

Ane Erdal og Irene Aasmul, stipendiater, SEFAS, UiB

Oscar Tranvåg, postdoktor, SEFAS, UiB

24.05.16HverdagsrehabiliteringHanne Tuntland, UiB
 Palliativt munnstell; erfaringer, kunnskap, holdninger og hjelpemidlerSiri Kvalheim, stipendiat, UiB
23.08.16Ulike målemetoder for å studere søvn og søvnforstyrrelser hos sykehjemsbeboere - gir de sammenlignbare resultat? Kjersti Blytt, stipendiat, SEFAS, UiB
 Omsorgsteknologi i kommunen- om profesjonelle praksiser og fordeling av omsorgsoppgaver hos hjemmeboendeYngvild Eline Brandser, stipendiat, HiB
27.09.16Variasjon i praksis ved sykehjem: en studie av sykehusinnleggelserGudmund Ågotnes, Senter for omsorgsforskning Vest, HiB
 Hjemmesykepleiens utvikling – i spenningsfeltet mellom økonomi og moralStein Erik Fæø, stipendiat, SEFAS
25.10.16Det fleirkulturelle stabsfellesskapet i norske sjukeheimar: moglegheiter og utfordringar (MULTICARE)Anette Fagertun, førsteamanuensis, Senter for omsorgsforskning Vest, HiB
15.11.16Mediestrategi- kommuniser effektivtMarion Solheim, kommunikasjonsrådgiver, UiB
 Statistikk- Del I: "Linear Mixed Models"Dagrun Slettebø, overingeniør og statistiker, SEFAS, IGS
13.12.16Opplevelser ved å være pårørende til en eldre pasient med diabetes som mottar hjemmesykepleieBente Bendixen, høgskulelektor, VID
 Avhandlingen: Management of Pain and Burdensom Symptoms in Nursing Home PatiensReidun Sandvik, stipendiat, SEFAS, UiB

Tverrfaglig seminargruppe 2015

13.01.15

Hjemmedød i Norge

Camilla Kjellstadli Thoresen, stipendiat, SEFAS, UiB

 

Abstrakt/diskusjon

Bettina Husebø, leder ved SEFAS

10.02.15

Svelgevansker på sykehjem

Gia Thanh Tran, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Bergen

 Erfaringer med Motiview i sykehjem?Jon Ingar Kjenes, daglig leder, Motitech

05.05.15

Presentasjon av:

Kavli forskningssenter for geriatri og demens 

Senter for alders og sykehjemsmedisin

 

Frøydis Bruvik, leder, Kavli forskningssenter for geriatri og demens

Bettina Husebø

02.06.15

Musikkterapi i møte med eldre/pasienter med demens?

Wolfgang Schmid, førsteamanuensis og

Brynjulf Stige, professor, Griegakademiet - Institutt for musikk, UiB

25.08.15Verdighetsbevarende omsorg for personer med demensOscar Tranvåg, postdoktor, SEFAS, UiB
 KOSMOS-studienIrene Aasmul, stipendiat, UiB
22.09.15Sarkopeni hos pasienter med hoftebruddOle Martin Steihaug
 Hvordan er foreskrivningen på sykehjem relatert til kliniske og psykiatriske mål og tester?Christine Gulla
27.10.15Foredrag ved Dr. Josephine Hockley: palliativ omsorg og omsorg ved livets slutt 
24.11.15Over bekken etter vann – urinveisinfeksjoner i sykehjem Bård Kittang
 Hvordan kan lysterapi bedre søvn for ulike pasientgrupper?Elisabeth Flo
15.12.15Hvordan kan vi oppnå gode prioriteringer i helse- og omsorgstjenester for de eldre?Gry Wester