Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Forskning

Smerte hos personer med demens

MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.

Reidun Sandvik skjermdump video
Reidun Sandvik gir en innføring i kartlegging av smerte hos personer med demens. Lenke til video i teksten lenger ned. Foto: Lars Bull/Aldring og helse
Foto/ill.:
Aldring og helse

Hovedinnhold

Smertevurdering og - behandling er krevende hos personer med demens, fordi de ikke lenger er i stand til å huske sine plager, har vansker med å identifisere smertefulle områder og ofte har mistet språket. Situasjonen krever systematisk smertevurdering basert på pasientens smerteatferd som skiller seg fra demensrelatert atferd som agitasjon, aggresjon, eller depresjon.

MOBID-2 smerteskala (Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia) er et evalueringsinstrument som kan hjelpe helsepersonell i å kartlegge smertenivå hos personer med demens. Instrumentet er utviklet og testet av Bettina Husebø i doktorgradsprosjektet «Assessment of Pain in Patients with Dementia

I denne videoen fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse gir Reidun Sandvik en grundig innføring i smerte hos personer med demens og en presentasjon av MOBID-2.

Systematisk kartlegging og individuell smertebehandling reduserer agitasjon, depresjon og søvnproblemer hos personer med demens.

Les også: KOSMOS fanger opp smertene / Nyheter fra SEFAS