Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Forskning

Smerte hos personer med demens

MOBID-2 smerteskala hjelper helsepersonell med å kartlegge smerte hos personer med demens.

Reidun Sandvik skjermdump video
Reidun Sandvik gir en innføring i kartlegging av smerte hos personer med demens. Lenke til video i teksten lenger ned. Foto: Lars Bull/Aldring og helse
Photo:
Aldring og helse

Main content

Smertevurdering og - behandling er krevende hos personer med demens, fordi de ikke lenger er i stand til å huske sine plager, har vansker med å identifisere smertefulle områder og ofte har mistet språket. Situasjonen krever systematisk smertevurdering basert på pasientens smerteatferd som skiller seg fra demensrelatert atferd som agitasjon, aggresjon, eller depresjon.

MOBID-2 smerteskala (Mobilisation-Observation-Behaviour-Intensity-Dementia) er et evalueringsinstrument som kan hjelpe helsepersonell i å kartlegge smertenivå hos personer med demens. Instrumentet er utviklet og testet av Bettina Husebø i doktorgradsprosjektet «Assessment of Pain in Patients with Dementia

I denne videoen fra Nasjonal kompetansetjeneste Aldring og helse gir Reidun Sandvik en grundig innføring i smerte hos personer med demens og en presentasjon av MOBID-2.

Systematisk kartlegging og individuell smertebehandling reduserer agitasjon, depresjon og søvnproblemer hos personer med demens.

Les også: KOSMOS fanger opp smertene / Nyheter fra SEFAS