Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyheter

Samarbeid skal styrke demensomsorgen

Felles utfordringer forener forskermiljø fra Bergen og Japan. Sammen vil de utvikle smartteknologi for personer med demens.

Bettina Husebø og Ryuta Kawashima
Nevroforsker Ryuta Kawashima og leder ved SEFAS, Bettina Husebø, samarbeider om å bedre omsorgen for hjemmeboende med demens.
Foto/ill.:
SEFAS, UiB

Hovedinnhold

Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) er på besøk hos våre partnere i Japan; Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology og Smart Aging Research Center (S.A.R.C.) ved Institute of Development, Aging and Cancer, Tohoku University i Sendai.

– Også i Japan er det behov for å løse de økonomiske utfordringene knyttet til institusjonalisering av den økende aldrende befolkningen generelt, og for gamle personer med demens spesielt, sier senterleder ved SEFAS professor Bettina Husebø.

LES OGSÅ: Et bad før døden. I Japan er det å bade en betydningsfull del av omsorgen i livets slutt.

Felles utfordringer

Også i fjor på denne tiden besøkte Husebø Japan sammen med en delegasjon fra Medisinsk fakultet.

– Vi har så mye å lære av hverandre. Vi har felles utfordringer og mye av de samme behovene, men den japanske befolkningsveksten er 20 år foran oss i tid.

Både Japan og Norge er avhengige av å tenke nytt for å møte fremtidens utfordringer i eldreomsorgen. Det er behov for å styrke rekruttering, kapasitet, kompetanse og teknologi.

Internasjonalt samarbeid

Det tematiske fokuset for dette forskningssamarbeidet er hvordan eldre personer med demens kan bo sikrere og lengre hjemme i egen bolig, gjennom prosjektet LIVE@Home.Path. - Innovating the clinical pathway for home-dwelling people with dementia and their families. A mixed-method, randomized controlled trial.

Forskningsprosjektet Live@Home.Path har oppstart i 2018 og finansieres av Norges forskningsråd. Selv om det i hovedsak er norske tjenester og norsk forløp for personer med demens som skal testes og forbedres, er det et betydelig internasjonalt bidrag i prosjektet. S.A.R.C. samarbeider med SEFAS både om utviklingen av ulike typer smartteknologi som kan brukes av personer med demens, og å undersøke den kognitive gevinsten ved å endre kostholdet.

I likhet med oss i Bergen, er også S.A.R.C. svært opptatt av søvn. Det fører til samarbeid med flere forskningsmiljøer ved UiB. Professorene Inger Hilde Nordhus ved Institutt for klinisk psykologi, som forsker på eldrepsykologi og søvn og Kenneth Hugdahl ved Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, spesialist i fMRI er med på turen. De er begge imponert over den avanserte teknologien japanerne anvender i kliniske sammenhenger.

Videre vil samarbeidet få grunnlag til å sammenligne forhold i Norge og Japan for denne pasientgruppen, både når det gjeldet bruk av frivillige, forberedende samtaler og utdanning av helsepersonell.

LES OGSÅ: Millioner til forskning på behandling