Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Nyhet

Oscar Tranvåg disputerte 14. september

Disputerer for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia», Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.

Oscar Tranvåg
Foto/ill.:
Malin Tranvåg

Hovedinnhold

I sin doktorgradsavhandling utforsker Oscar Tranvåg sentrale aspekter som kan bidra til at mennesker med demens bevarer sin verdighet. Det overordnede målet har vært å utvikle en empirisk-teoretisk modell for verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. Gjennom ulike kvalitative metoder blir perspektiver hos helsepersonell og personer med demens utforsket. Katie Erikssons Caritative omsorgsteori utgjør studiens teoretiske fortolkningskontekst.

Du kan lese mer om disputasen, samt se tid og sted her.

Tranvåg er ansatt som gjesteforsker hos oss på Senter for alders- og sykehjemsmedisin.