Home
Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS)

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Oscar Tranvåg disputerte 14. september

Disputerer for ph.d-graden med avhandlingen: «Dignity-preserving care for persons living with dementia», Verdighetsbevarende omsorg for personer med demens.

Oscar Tranvåg
Photo:
Malin Tranvåg

Main content

I sin doktorgradsavhandling utforsker Oscar Tranvåg sentrale aspekter som kan bidra til at mennesker med demens bevarer sin verdighet. Det overordnede målet har vært å utvikle en empirisk-teoretisk modell for verdighetsbevarende omsorg for personer med demens. Gjennom ulike kvalitative metoder blir perspektiver hos helsepersonell og personer med demens utforsket. Katie Erikssons Caritative omsorgsteori utgjør studiens teoretiske fortolkningskontekst.

Du kan lese mer om disputasen, samt se tid og sted her.

Tranvåg er ansatt som gjesteforsker hos oss på Senter for alders- og sykehjemsmedisin.