Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Fagre ord om digitale hjelpemidler til eldre som bor hjemme faller på steingrunn når vi ser på fakta. Det er på tide å løfte blikket fra komfyrvakten og legge listen høyere. Spesielt nå under pandemien.
Professor Bettina Husebø er valgt inn som nytt styremedlem i Kreftforeningen.
Å låse en koronasmittet person med demens inne på rommet sitt i to uker, er krevende, ifølge professor Bettina Husebø ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, UiB.
In our annual report we write about ongoing and future research related to the Centre for Elderly and Nursing Home Medicine (SEFAS).
I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.
Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei 100% mellombels stilling som sjukepleiar (forskingssjukepleiar) i 12 månader.
The government launched six promises for better womens's health on the international women's day 8 March 2019, which promises equally good health care regardless of gender.
Regjeringen lanserte på kvinnedagen i 2019 seks løfter for bedre kvinnehelse. Løftene fokuserer på lik tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn.
15. oktober ble det arrangert PhD seminar ved SEFAS, med gjester fra Tohoku University i Japan og Leiden University i Nederland.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Rune Samdal har vært demenspårørende hele sitt voksne liv. I september ble han tildelt Nasjonalforeningen sin demenspris for Hordaland.
Fem fagmiljøer ved UiB søker, sammen med partnere innen forskning og næringsliv, om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Programleder Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden fra TV2-serien "Samuel og bestefar" blir medforskere i forskningsprosjektet BetterAge, ledet av UiB-professor Bettina Husebø ved SEFAS.
LIVE@Home.Path - en ny innovativ og tverrfaglig studie med fokus på hjemmeboende personer med demens.
Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.
Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.

Sider