Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Fem fagmiljøer ved UiB søker, sammen med partnere innen forskning og næringsliv, om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Researchers at the Faculty of Medicine and the Faculty of Psychology have been in Japan to expand and intensify UiB's focus on Asian research collaboration.
Medisinsk direktør ved McLean Hospital, Harvard Medical School besøkte nylig Bettina Husebø ved SEFAS for å diskutere SFI-samarbeid.
Programleder Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden fra TV2-serien "Samuel og bestefar" blir medforskere i forskningsprosjektet BetterAge, ledet av UiB-professor Bettina Husebø ved SEFAS.
Det medisinske fakultet arrangerte internasjonal konferanse om hjernesykdommer som Alzheimers og Parkinsons ved UiBs Busselkontor.
LIVE@Home.Path - en ny innovativ og tverrfaglig studie med fokus på hjemmeboende personer med demens.
Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.
Under disputasen 10. januar 2019 fikk Ane Erdal skryt av opponentene over å ha valgt å publisere negative resultat.
SEFAS ønsker god jul til alle samarbeidspartnere og venner med et innslag fra Dagsrevyen 21. desember om hvordan skape en god julefeiring for personer med demens som bor på sykehjem.
SEFAS-stipendiat på 6 månaders opphald som Postgraduate Fellow ved Yale School of Medicine, Geriatrics.
UiB-professor Kjell-Morten Myhr og forsker Charalampos Tzoulis skal lede Norges første forskningssenter for klinisk behandling. Med 20 millioner kroner årlig fra Forskningsrådet skal senteret forske på sykdommer som MS, Parkinsons, ALS og demens fra Bergen.
Erika Ito er tredjeårs medisinstudent ved Tohoku University i Sendai i Japan og som del i studiet er hun fire måneder i Bergen for å lære å forske.
SEFAS' samarbeidspartner, Smart Aging Research Centre, har flere studier som tester bruk av hjernetrim for å forbedre de kognitive evnene til personer med demens og andre grupper av eldre.
- Vi lærer legene våre å spørre pasientene hva som er viktig for dem
Alzheimer sykdom er en av de største globale samfunnsutfordringene vi står overfor i dag, mener forskere ved Universitetet i Bergen.

Sider