Hjem
Senter for alders- og sykehjemsmedisin

Nyhetsarkiv for Senter for alders- og sykehjemsmedisin

I årsmeldingen presenterer SEFAS siste nytt fra all pågående forskning de er involvert i.
Ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, er det ledig ei 100% mellombels stilling som sjukepleiar (forskingssjukepleiar) i 12 månader.
The government launched six promises for better womens's health on the international women's day 8 March 2019, which promises equally good health care regardless of gender.
Regjeringen lanserte på kvinnedagen i 2019 seks løfter for bedre kvinnehelse. Løftene fokuserer på lik tilgang til helsetjenester uavhengig av kjønn.
Neuro-SysMed er Norges første senter for forskning på klinisk behandling. Håpet er å finne svaret på gåten bak sykdommer som Parkinsons, Alzheimer, ALS og MS.
15. oktober ble det arrangert PhD seminar ved SEFAS, med gjester fra Tohoku University i Japan og Leiden University i Nederland.
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Rune Samdal har vært demenspårørende hele sitt voksne liv. I september ble han tildelt Nasjonalforeningen sin demenspris for Hordaland.
Fem fagmiljøer ved UiB søker, sammen med partnere innen forskning og næringsliv, om å bli Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI).
Researchers at the Faculty of Medicine and the Faculty of Psychology have been in Japan to expand and intensify UiB's focus on Asian research collaboration.
Medisinsk direktør ved McLean Hospital, Harvard Medical School besøkte nylig Bettina Husebø ved SEFAS for å diskutere SFI-samarbeid.
Programleder Samuel Massie og bestefaren Arne Ulvolden fra TV2-serien "Samuel og bestefar" blir medforskere i forskningsprosjektet BetterAge, ledet av UiB-professor Bettina Husebø ved SEFAS.
Det medisinske fakultet arrangerte internasjonal konferanse om hjernesykdommer som Alzheimers og Parkinsons ved UiBs Busselkontor.
LIVE@Home.Path - en ny innovativ og tverrfaglig studie med fokus på hjemmeboende personer med demens.
Innføring av samtaler om pleiesituasjonen mellom pasienter, pårørende og ansatte hadde en positiv effekt på livet på sykehjem. Effekten var imidlertid kortvarig: – Viser at kulturendringer tar tid, sier stipendiat Irene Aasmul ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin.
Våre høydepunkter innen forskning, internasjonalt samarbeid og formidling.

Sider