Hjem
Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Nyhetsarkiv for Senter for kvinne- og kjønnsforskning

Hva er de moralske konsekvensene av langtidsventingen til irregulære migranter?
Les Kari Anne Drangslands refleksjoner om hvordan øyeblikk med stillhet kan fortelle oss noe om de normative strukturene som former irregulære migranters erfaring av venting.
I det siste blogginnlegget frå WAIT-prosjektet, bloggar Marry-Anne Karlsen om Ruth, ein irregulær migrant i Oslo.
Tidsskrift for kjønnsforskning har i anledning sin 40-årsdag feiret med prisutdelinger til én utvalgt artikkel for hvert av tiårene tidsskriftet har eksistert.
Sosialantropolog og WAIT-forsker Shahram Khosravi gjør, blant annet, feltarbeid blant irregulære migranter i Stockholm.
– Så mykje vatn! Vatn over oss, ved sida, og under oss! Dei unge forskerspirene frå Sør-Afrika kikkar forbløffa utover fjorden.
Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) husar no ei gruppe internasjonale PhD-studentar i kjønnsstudier frå institusjonar i Sverige, Ungarn og Sør-Afrika.
Her kan du få innblikk i det første feltarbeidet til sosialantropolog og prosjektleder Christine M. Jacobsen i forbindelse med WAIT-prosjektet.
Den norske ungdomsserien Skam har fått overveldende oppmerksomhet, lang utenfor sitt tiltenkte publikum, både internasjonalt og i Norge.
Mens de fleste studentene ved UiB etterhvert er ferdige med eksamen og har tatt seg fri for sommeren, har en ny gruppe studenter inntatt campus.
Onsdag 14. juni var det duka for eit av vårens vakraste eventyr ved Det humanistiske fakultetet då den høgtidelege seremonien for årets bachelorkandidatar vart halden i Universitetsaulaen.
Shahram Khosravi frå Stockholms universitet er aktuell med si nye bok Precarious Lives: Waiting and Hope in Iran.
Saman med Institutt for sosialantropologi inviterte SKOK professor Lila Abu-Lughod frå University of Columbia til Bergen i starten av mai 2017.
I en ny artikkel i tidsskriftet Ethnos undersøker senterleder ved SKOK, Christine Jacobsen, rollen fransk sekularisme spiller i den statlige reguleringen av religion.
Sosialantropolog Sandrine Musso er tilknytt det pågåande forskingsprosjektet WAIT og er for tida gjesteforskar ved SKOK.
SKOK er en av fire partnerinstitusjoner som skal fremme samarbeid og nettverksbygging mellom PhD-stipendiater i kjønnsforskning fra Linköping, Budapest, Cape Town, og Bergen.
Siste måndag i mars 2017 inviterte SKOK masterstudentar ved UiB til eit heildagsseminar der studentane fekk leggje fram og drøfte korleis dei kan styrke kjønnsperspektivet i sine oppgåver.
Hanne Marie Johansen ved SKOK har undersøkt endringane i norsk skilsmissepolitikk på slutten av 1700- og 1800-talet som følge av brotet med unionen med Danmark.

Sider