Hjem
Sosiologisk institutt

Doktorgrader 2007- 2017

De siste årene er følgende doktorgrader avlagt ved Sosiologisk institutt:

2017: Reegård Kaja disputerer 30.mars 2017 for ph.d. -graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: “Vague orientations and weak institutions. A study of students and apprentices in vocational education and training for retail and office work in Norway”.

 

2017: Mariya Bikova disputerer 2. februar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "The Egalitarian Heart. Global Care Chains in the Filipino Au Pair Migration to Norway" 

 

2016: Knut Magne Aanestad disputerer fredag 16.12.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "A social climbing world. Impaired corporeality and the meaning contents of physical activity." 

 

2016: Gisle Andersen disputerer fredag 20.05.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: "Parlamentets natur. Produksjonen av en legitim miljø- og petroleumspolitikk (1945-2013)". 

 

2015: Kristian Mjåland disputerer onsdag 7. oktober 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Makt, legitimitet og motstand: En etnografisk analyse av rus og rehabilitering i et norsk fengsel».  

 

2015: Anja Maria Steinsland Ariansen disputerer fredag 27. februar 2015 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Women’s sickness absence in contemporary Norway. The impacts of class, motherhood, and pregnancy”. 

 

2015: Mercedes Biocca: "Argentinas urbefolkningsspørsmål i ressursrovets tidsalder", ph.d.-disputas 29. mai

 

2014: Ivar Sognnæs Eimhjellen disputerer fredag 21. november 2014 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlinga: “From face-to-face to Facebook? Web technologies in Norwegian civil society”. 

 

2014: Synnøve Økland Jahnsen disputerer tirsdag 17. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Innestengt eller utestengt? Norsk prostitusjonspolitikk og kampen mot menneskehandel». 

 

2013: Lise Granlund disputerte 06.12 2013 med avhandlingen «Hvordan oppdras oppdragerne? En sammenlignende studie av en lærerutdanning for steinerskolene og en offentlig lærerutdanning».

 

2013: Vegard Jarness disputerte 24.05. 2013 med avhandlingen «Class, Status, Closure: The Petropolis and Cultural Life»

 

2013: Kristoffer Chelsom Vogt disputerte 12.04. 2013 med avhandlingen «Approaches to work and education over the life course: a two-cohort study of men skilled in male-dominated manual occupations in Norway».

 

2013: Helga Eggebø disputerte 01.03. 2013 med avhandlingen ”The Regulation of Marriage Migration to Norway”.

 

2013: Susanne Bygnes disputerte 25.01. 2013 med avhandlingen "Diversity Dilemmas: Majority approaches to societal diversity in Norway and Europe”

 

2012: Anne Hege Tenden Strand disputerte 07.09.2012 med avhandlingen «The welfare state matters. On the economic consequences of partnership dissolution in Norway and Britain.»

 

2012: Kjetil Lundberg disputerte 09.03.2012 med avhandlingen «Uforutsigbare relasjoner: Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv»

 

2011: Hogne Lerøy Sataøen disputerte 09.12.2011 med avhandlingen “Frå folkeopplysning til omdømmehandtering? Om institusjonalisering og profesjonalisering av informasjons- og kommunikasjonsarbeid i norske sjukehus.”

 

2011: Christine Jacobsen Skjælaaen. Disputerte den 10.06.2011 med avhandlingen “Innleie av sykepleiere i sykehus. Fra nødløsning til akseptert vikarpraksis”.

 

2011: Lars Gunnar Lundblad. Disputerte den 08.04.2011 med avhandlingen "Islamic Welfare, Meanings and Practices: Processes of Institutionalization and Politicization of the zakat Principle in Palestine”.

 

2010: Anne Halvorsen. Disputerte den 26.02.10 med avhandlingen "Fag, ferdigheter og følelser. Om kunnskapsutvikling i sosialt arbeid"

 

2009: Marte Mangset. Disputerte den 20.11.09 med avhandlingen "The discipline of historians. A comparative study of historians’ constructions of the discipline of history in English, French and Norwegian universities"

 

2009: Sveinung Sandberg. Disputerte 23.04.09 med avhandlingen "Symbolic capital and discursive practice in street culture”.

 

2008: Ingrid Fylling: "Fordeling og fortolkning i grunnskolens spesialundervisning", dr.polit.-disputas: 17. juni 2008

 

2008: Grethe Halvorsen. Disputerte 16.05.08 med avhandlingen "Kompromisset om barnemat: Mellom helse, handel, rett og politikk”

 

2008 : Ingrid Rindal Lundeberg: "De urettmessige mindreverdige. Domstolens maktkritiske funksjon i saker om spesialundervisning", dr. polit. disputas 8. februar 2008

 

2007: Bente Blanche Nicolaysen. Disputerte 07.12.07 med avhandlingen "GIVING, RENDERING, RECEIVING. A study of volunteering in local housewife associations in the Bergen and Midt-Hordaland region, Norway, 1950-2000."