Hjem
Sosiologisk institutt

Nyhetsarkiv for Sosiologisk institutt

Ny forskning om italienske mødre i Norge.
Som en del av kurset SOS 113 Velferd og ulikhet, besøkte studentene NAV Bergenhus
Kenneth Bo Nielsen recently published an article on the everyday politics of India’s land wars in the anthropological journal Focaal.
Karen Christensen og Synnøve Fluge har publisert en artikkel i Tidsskrift for velferdsforskning.
"Frykten for asylmottakene var overdrevet" skriver Susanne Bygnes som et ledd i Bergens Tidendes forskerserie om omstilling.
Alle nye bachelorstudenter var i år invitert til et eget møte om spesialisering og bredde som sosiologer med påfølgende fagfest for sosiologi.
Sosiologisk institutt har inngått en ny samarbeidsavtale med Charles Darwin University i Australia og fått støtte fra mobilitetsprogrammet Erasmus+ Global mobilitet til både student- og ansattutveksling.
NB! Forelesningene vil bli avholdt på seminar-/lunsjrommet i første etasje, Sydnesplassen 12/13 hele semesteret! Åpent kurs ved institutt for filosofi og førstesemesterstudier, høsten 2016.
Sammen med sin britiske kollega fra King's College London, Shereen Hussein har Karen Christensen skrevet en artikkel om mannlige migranter i omsorgsarbeid i Storbritannia.
International Long Term Care Policy Network ved LSE i London, har en intervjuserie hvor Karen Christense har blitt intervjuet om karakteristika og utfordringer i norsk eldreomsorg.
Kjetil G. Lundberg (UniReseach Rokkansenteret) og Liv Johanne Syltevik (Sosiologisk institutt) har publisert en artikkel i Journal of Organizational Ethnography om hverdagslivet på NAV-mottak.
Ved Institutt for filosofi- og førstesemesterstudier tilbys det fra høsten 2016 et nytt kurs i moralfilosofi. Kurset kan tas på 100-, 200-, eller 300-nivå. Se faktaboks for mer informasjon.
I boken "India's democracies" redigert av Arild Engelsen Ruud og Geir Heierstad, bidrar Kenneth Bo Nielsen med et kapittel om Mamata Banjeree
Alf Gunvald Nilsen har publisert en artikkel i tidsskriftet International Journal of Politics, Culture and Society (IJPCS)
I 2015 fikk instituttet midler fra PEK: Program for evaluering og kvalitet ved UiB, for å gjennomføre undersøkelser av studentenes forhold til bachelorgraden. Resultatet foreligger nå i to rapporter.
- Som forskere i eldreomsorg gjennom mange år mener vi at byrådet snarere fortjener ros for sin eldrepolitiske linje på dette området, skriver Karen Christensen og Kari Wærness i dagens Bergens Tidende.

Sider