Hjem

Utdanning

Årsstudium

Historie, årsstudium

  • Lengde1 år
  • PoenggrenseAlle / Alle
  • Studieplassar40
  • Studiepoeng60

Ny student

Ny student

Velkommen som ny student på årsstudium i historie!

Du som er ny student på årstudium i historie, skal i løpet av studiestartveka gå på eitt velkomstmøte og eitt informasjonsmøte:

  • Velkomst- og informasjonsmøte i Grieghallen med påfølgande inndeling i faddergrupper. Studentar på årsstudium er velkomne til å delta i fadderveka.
  • Fellesmøte for nye studentar på årsstudium - AVLYST, informasjon blir gitt på orienteringsmøtet for faget ditt, se nettsida under.
  • Orienteringsmøte for ditt fag seinare i veka eller i veke 34

Du finn alle detaljar om studiestarten og anna nyttig informasjon for studentar på årstudium på denne sida.

Introduksjon

Introduksjon

Vil du supplere tidlegare utdanning? Ønskjer du undervisningskompetanse i eit nytt fag? Kanskje du vil førebu deg til eit nytt studium i utlandet?

Eit årsstudium i historie er først og fremst retta mot deg som allereie har teke eit studium på høgskole-
eller universitetsnivå tidlegare. Studiet er bygd opp av emne på til saman 60 studiepoeng.

Du studerer eldre og nyare historie, både norsk historie og verdshistorie. Faget gir oversikt over fortida til mennesket og korleis menneskelege samfunn har endra seg.

Kva kan du bli

Studievegar

Dersom du har planar om å studere ved UiB i meir enn eitt år, bør du søkje opptak til eit bachelorprogram.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Oppbygging

Oppbygging

Årsstudiet i historie er sett saman av fire emne, kvart emne er på 15 studiepoeng. Du tek normalt to emne kvart semester. To av emna gir oversikt over eldre og nyare historie, både norsk og verdshistorie, og desse er obligatoriske. Du skal også fordjupe deg i historiske emne, og her vel du sjølv blant emna som det blir undervist i.

Obligatoriske emne

HIS101 - Oversyn over eldre historie (haust)

HIS102 - Oversyn over nyare historie (vår)

Valfrie emne

HIS113 - Fordjuping i eldre historie (haust). Hjemmeeksamen + 2-timars skuleeksamen

HIS114 - Fordjuping i eldre historie (haust). Skuleeksamen

HIS115 - Fordjuping i nyare historie (vår). Hjemmeeksamen + 2-timars skuleeksamen

HIS116 - Fordjuping i nyare historie (vår). Skuleeksamen

HIS108- Oversyn over kvinne- og kjønnshistorie (vår). Skuleeksamen

HIS111- History of the United States (vår). Skuleeksamen

EUR103- Europe after 1945: Resources, Demography, Economy (vår). Skuleeksamen

HIM101- Oversyn over Midtaustens historie (vår). Skuleeksamen

HIM104- Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000 (vår). Skuleeksamen

HIM201- Fordjuping i Midtaustens historie (vår). Skuleeksamen

I fordjupingsemna vil tema variere frå semester til semester.

Årsstudium, historie (krav 60 SP)
Årsstudium, historie, emner (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–61
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–62
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS113Fordjuping i eldre historie151–61
HIS114Fordjuping i eldre historie151–61
HIS115Fordjuping i nyare historie151–62
HIS116Fordjuping i nyare historie151–62
EUR103Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi151–42
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–42
HIM102Det moderne Midtausten 1880-2000151–42
HIM103Islam og politikk151–42
HIS111Oversikt over USA historie151–42
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars. 

Du søker gjennom Samordna opptak (SO). Nettsøknad og meir informasjon finn du på Samordna opptak sine nettsider

Søk opptak til Universitetet i Bergen og til årsstudium i historie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Historie

Årsstudium i historie
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184179

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønskjer du å vite meir ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon: 55 58 93 70 (10-14)