Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
NYHET

Kari E. Wærness utnevnt til ridder

Sosiologen Kari E. Wærness ble 4. september utnevnt til ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Hun tildeles ordenen for sin samfunnsgavnlige innsats.

Kari Wærness
Foto/ill.:
Torill Sommerfelt Ervik, UiB

Fylkesmann Lars Sponheim overrakte orden og diplom til sosiolog Kari E. Wærness som Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden den 4. september. Utnevnelsen er en anerkjennelse av Kari E. Wærness sitt arbeid innen kjønns-, omsorg- og alderdomsforskning over flere år. Hun har vært en sentral aktør i oppbyggingen av Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Om det er én fagperson som kan sies å ha hatt meget stor innflytelse på det som er oppnådd innen kvinne- og omsorgsforskning i Norden, er dette uten tvil professor Kari Wærness. Det finnes få doktorgradsavhandlinger innen omsorgsforskning i Norden som ikke refererer til Wærness og hennes vitenskapelige arbeid på omsorgsfeltet, skriver professorene Karen Christensen, Ann Nilsen og Alf Erling Risa i begrunnelsen.

Aktiv samfunnsdebattant

– Som samfunnsdebattant har du gjort deg bemerket med en uredd, dypt engasjert, klok og selvstendig stemme, og du bidrar stadig til utviklingen av nye dimensjoner ved kvinne- og omsorgsforskningen, sa prorektor Margareth Hagen som gratulerte på vegne av UiB.

– Kari Wærness fremragende innsats for fagfeltet sitt, står som en inspirasjon for andre akademikere, både ved Universitetet i Bergen og landet for øvrig.

Å være aktiv i samfunnsdebatten ved siden av forskningen har vært viktig for henne.

– Hele min forskning har vært drevet av et nedenfra og opp samfunnsengasjement. Det å være feminist og oppleve at kvinners husarbeid ikke var noe verdt, det var slike ting som drev meg som forsker, forteller Wærness selv og legger til:

– Jeg har også vært veldig heldig, siden jeg bare har gjort forskning som jeg likte. Det fineste har vært at forskningen min har vært basert på mitt engasjement i samfunnslivet og ikke først og fremst vært drevet av teorier.

Vil ha ny storhetstid for sosiologien

– Ridder er jo et uvant begrep, sier Kari E. Wærness og ler.

– Men det var jo selvfølgelig en gledelig overraskelse. Samtidig er jo dette er en type ære du aldri tenkte på da du forsket.

Samtidig ser hun at samfunnet ikke har forandret seg på den måten hun selv hadde håpet på da hun begynte sin forskergjerning. Og hun mener at yngre kolleger i dag har det tyngre enn hun hadde med å finne aksept.

– Jeg håper at denne tildelingen kan gi ny fres til de tankene jeg i sin tid hadde om forandring i samfunnet. Når jeg ser på folkene på instituttet som er igjen etter meg, og mange av disse har jeg jo utdannet, så ønsker jeg meg at sosiologien skal få økt innflytelse igjen som fag, sier hun og avslutter:

– Jeg håper at sosiologien får en storhetstid igjen!