Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
FREMTIDENS FORSKERE

Utfordrer fremtidens energiproblemer

I et nytt prosjekt vil sosialantropologen Anna Szolucha studere vanlige folks engasjement i spørsmål om klima og energiomstilling: Hvordan og hvorfor blir grasrota engasjert?

Anna Szolucha, Institutt for sosialantropologi, Universitetet i Bergen (UiB), portrettfoto mars 2017.
SKAPER NY INNOVASJONSLAB: Den unge antropologen Anna Szolucha er opptatt av lokal klimadebatt og energiomstilling i sitt nye forskningsprosjekt. Hun ønsker å etablere et nytt, eksperimentelt laboratorium i Bergen – The Power Lab.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

Gjennom nærkontakt med antifracking-aktivister nord i England, har Anna Szolucha lenge vært på frontlinjen i den globale protesten mot de største energiprodusentene i verden.

Energi, effektivisering og fremtid

Nå tar hun forskningen sin til et høyere nivå, ved å søke om støtte til et stort nytt prosjekt om klima og energiomstilling, med et særlig blikk på deltakelsen til vanlige folk.

– I debatten om kraft og fossilt brensel, gir folkelig engasjement muligheter for å påvirke demokratiske prosesser. Spørsmålet er: Hvordan skal vi forså den sosiale betydningen av energi og dets fremtidige påvirkning på demokratiet og samfunnet vårt, spør Szolucha som er tilknyttet Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB).

– Innbyggere som er direkte påvirket av utbygging av kraftmarkedet er ofte i front I debatten om tema som dette. De spiller en avgjørende rolle og er i front for å promotere bærekraft, energiomstilling og innovasjon, påpeker Szolucha og fortsetter:

– Dette blir så fanget opp av frivillige bevegelser eller møter motstand som gjenspeiler den sosiopolitiske kulturen som ligger i bunn av måten vi organiserer kraftmarkedet på i dag. Vanlige folk er sentrale aktører og gjenspeiler bekymringene du finner hos grasrota og skaper motivasjon for politisk endring innen klima og energiomstilling.

Bygger nytt forskningsteam

Den polskfødte forskeren har vært del av det banebrytende Egalitarianism-prosjektet, ledet av den verdensledende antropologen Bruce Kapferer, siden 2015. Prosjekt er basert ved UiB og er støttet av Det europeiske forskningsråd (ERC).

Nå vil Szolucha bygge sitt eget tverrfaglige forskningsteam med fokus på antropologi og etnografiske metoder.

– Jeg ønsker å utforske hvordan vanlige borgere driver debatten om energiomstilling og hvordan dette leder i retning av bærekraft, samtidig som jeg vil se på hvilken betydning dette har for å påvirke demokrati, styring og samfunnet som helhet, sier hun.

Hvis hun får støtte til prosjektet, ønsker Szolucha å bygge et team bestående av henne selv som faglig leder, én postdoktor, to ph.d.-kandidater og én vitenskapelig assistent.

Eksperimentelt laboratorium i Bergen

Ifølge Szolucha ville dette teamet se på det hun kaller “potensiell energi” og forske på den sosiale rollen energiutvikling har. Målet er å utvikle forskningsbaserte teorier for endring og påvirkning av det offentlige ordskiftet. For å oppnå dette ønsker hun å etablere et eksperimentelt laboratorium i Bergen: The Power Lab.

–Denne nye laben vil ligge i midten av et internasjonalt samarbeid som plasserer humaniora og samfunnsvitenskapene i sentrum av tverrfaglig forskning innen klima- og energiomstilling, sier sosialantropologen.

Hun planlegger å jobbe tett med flere andre ledende forskningsmiljøer ved UiB, og nevner professor Håvard Haarstad, som tidligere har mottatt et rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS). Haarstad leder SpaceLab ved UiBs Institutt for geografi og har tatt initiativet til det nye Centre for Climate and Energy Transformations (CET).

Szoluchas lab vil også samarbeide med Senter for vitenskapsteori (SVT), som er blant de miljøene ved UiB som har skaffet seg sterkest støtte fra EU.

– The Power Lab vil berike forskningen på energi ved UiB og bli et senter som har høyt gjennomslag I samfunnsforskningen og forskning som er sterkt synlig i flere fagmiljøer, sier hun.

Hun påpeker at det nye laboratoriet vil benytte ansatte og ekspertise samlet som del av Egalitarianism-prosjektet, men også andre pågående prosjekter. Deriblant ENERGETHICS, ledet av professor Ståle Knudsen, som utforsker det sosiale ansvaret til norsk næringsliv. I tillegg ønsker Szolucha et tett samarbeid med professor Don Kalb og hans BFS-støttede prosjekt om klasseskiller og sosial omstilling.

Lab med internasjonalt tilsnitt

The Power Lab vil benytte seg av case-studier fra fire kontinenter: Europa, Nord- og Sør-Amerika eller Afrika og Asia.

– Vårt overgripende mål er å gjøre et varig inntrykk på de viktigste energispørsmålene som lokalsamfunn møter i dag og bidra til sosial innovasjon på stor skala, sier Anna Szolucha.

– Jeg tror at større fokus på vanlige folks deltakelse basert på historien og kulturen til lokalsamfunn, kan bane vei for en ny måte å betrakte dagens forestillinger om energi og de mektige aktørene i energisektoren.