Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
MEDIEFORSKNING

Spillforsker blir professor

Kristine Jørgensen er utnevnt til professor ved Universitetet i Bergen. Hun blir Norges første kvinnelige professor innen dataspill.

Professor Kristine Jørgensen, Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen (UiB), fotografert på sitt kontor i april 2017 i anledning opprykk til professor.
DATASPILLPROFESSOREN: Kristine Jørgensen fra Universitetet i Bergen er Norges første kvinnelige professor i dataspill.
Foto/ill.:
Sverre Ole Drønen, UiB

Hovedinnhold

På møte i fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet tirsdag 18. april ble medieforskeren Kristine Jørgensen gitt opprykk til professor. Hun er tilknyttet Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB).

Spillstudier stadig mer anerkjent

– Dette bare viser at spillstudier er et anerkjent forskningsområde i medievitenskapen og forskningen generelt, sier Jørgensen fornøyd.

Hun peker på at spillstudier er et tverrfaglig forskningsfelt som trekker inn perspektiver og metoder fra svært ulike fagområder.

– Spillstudier tar høyde for medienes kulturelle og samfunnsmessige rolle. Jeg studerer game studies, som er opptatt av spillenes innhold og design samt spillersamhandling og teknologiske aspekter ved spill., sier spillforskeren, som også understreker de samfunnsmessige aspektene knyttet til sine studier.

Markant internasjonal forsker

Jørgensen er en av Nordens ledende forskere innen spillstudier og har markert seg internasjonalt med forskning på områder som spillyd, grenseflater i spill og den norske spillbransjen. I 2014 fikk hun støtte av Norges forskningsråd til prosjektet Games and Transgressive Aesthetics. Dette prosjektet handler om det grenseoverskridende i dataspill og har vært med på å plassere henne på kartet internasjonalt.

– Dataspill blir ofte kritisert for å ha kontroversielt innhold, for eksempel når det gjelder voldsbruk eller stereotype fremstillinger, sier den nyutnevnte medieprofessoren og fortsetter: – Ofte blir slike kritikker fremstilt av utenforstående observatører, og det er relativt sjelden at man får et innblikk i hvordan slikt innhold oppleves i en spillkontekst. Games and Transgressive Aesthetics er en respons på denne kritikken.

Gjennom prosjektet ønsker hun å forstå hvordan spillerne selv opplever at slikt innhold påvirker spilleopplevelsen sin, og også forstå hvilke typer innhold som bidrar til å forringe spilleopplevelsen.

– Prosjektet mitt ser også på situasjoner der ubehagelig og kontroversielt innhold oppleves som et positivt innslag i opplevelsen. Gjennom kvalitative studier gir prosjektet innsikt i hvordan dataspill og dets innhold oppleves og fortolkes fra et spillerperspektiv, sier Jørgensen om forskningsprosjektet sitt.

Hun kan også vise til en rekke bøker og publiseringer i internasjonalt anerkjente akademiske fagtidsskrifter.

Del av et nytt forskningsmiljø

Kristine Jørgensen er en av flere forskere fra UiB som fra høsten 2017 vil være del av medie- og kunnskapsklyngen Media City Bergen. Hun vil der fungere som leder av UiBs studietilbud innen medie- og interaksjonsdesign.

– Vi tilbyr seks nye studier på bachelor- og masternivå. Jeg er ansvarlig for medie- og interaksjonsdesign, som fokuserer på interaksjonsdesign og interaktive løsninger som skal hjelpe medieprodusenter og -brukere i hverdagen deres, forteller den nybakte medieprofessoren entusiastisk om mulighetene kunnskapsklyngen gir.

I de flunkende nye lokalene i Bergen sentrum vil hun ikke bare bidra til å gi neste generasjon studenter det siste nye innen mediestudier, men også ta videre forskningen sin i samspill med partnere innen spill- og medieteknologibransjen.

– I Media City Bergen vil vi gi studentene et moderne og fremoverlent studietilbud som tar opp i seg de store endringene i dagens mediebransje, slår Kristine Jørgensen fast.