Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
FORSKNING | MIGRASJON

Nytt fokus på migrasjon

Professor Hakan G. Sicakkan ønsker å styrke forskningen på migrasjon og transnasjonalitet i Bergen som en del av satsingsområdet Globale Samfunnsutfordringer i UiBs strategi for 2016-22.

Båtflyktninger stiger i land på den greske øyen Lesbos i oktober 2015.
MIGRASJONSFORSKNING STADIG VIKTIGERE: Det er nettopp situasjoner som denne, der flyktninger stiger i land på den greske øyen Lesbos i oktober 2015, som understreker betydningen av samfunnsvitenskapelig forskning på migrasjon.
Foto/ill.:
Dimitar Dilkoff, AFP Photo, NTB Scanpix

Hovedinnhold

I 2012 avsluttet professor Hakan G. Sicakkan fra Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB) sitt store EU-støttede prosjekt om transnasjonalt demokrati i Europa: EUROSPHERE. Siden den gang har han forsket videre på ulike spørsmål knyttet til politikk, demokrati, transnasjonale aktører og migrasjon – viktige spørsmål som er uløselig knyttet sammen i en tid der verden er i endring.

Strategisk styrking av migrasjonsforskning

Han har også lenge vært en del av nettverket IMER Bergen, som forsker på migrasjon og etniske relasjoner. (Se FAKTA-boks for mer informasjon om nettverket.)

– IMER-nettverket har lenge vært fremtredende både nasjonalt og internasjonalt. Mellom 1996 og 2010 hadde IMER nasjonalt mandat til å systematisere, formidle og spre informasjon om den norske migrasjonsforskningen. Forskere fra nettverket har mottatt støtte til forskning både fra Norges forskningsråd og Det europeiske forskningsråd, sier Sicakkan om IMER.

Da UiB vedtok sin strategi for 2016-22 - Hav, liv, samfunn - ble Globale Samfunnsutfordringer ett av tre satsingsområder. Satsingen har fokus på tre hovedområder: Global helse, ulikhet og migrasjon.

– IMER-nettverket ønsker å bidra til UiBs strategiske prioritering med sin toppkompetanse, som omfatter internasjonal migrasjon, transnasjonale aktører og utvikling av transnasjonale politiske system. Med transnasjonale aktører mener jeg grupper og organisasjoner som samarbeider målrettet og handler kollektivt på tvers av landegrenser, sier han og nevner europeiske partiføderasjoner, globale nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner, multinasjonale korporasjoner og internasjonale nettverk av tankesmier som eksempler på dette.

Transnasjonalitet endrer politikken

Han nevner EU, Den afrikanske unionen og NAFTA som eksempler på transnasjonale jurisdiksjoner.

– Vi vet at disse er med på å endre våre politiske systemer. Det vil si at vi må se på alt som handler og beveger seg på tvers av landegrenser i sammenheng: mennesker, firmaer, kapital, organisasjoner og stater. Behovet for migrasjonsforskning er derfor betydelig, sier han

Sicakkan mener at altfor ofte blir internasjonal migrasjon betraktet som et nasjonalt problem.

– Migrasjon er en global utfordring og en konsekvens av transnasjonale prosesser. Ethvert norsk universitet som satser på migrasjonsforskning som et globalt spørsmål og et transnasjonalt fenomen vil skille seg ut nasjonalt og internasjonalt ved å fylle ut dette kunnskapsvakuumet, sier Sicakkan om arbeidet med å styrke migrasjonsforskningen ved UiB.

Markerer seg internasjonalt

I fjor var han også redaktør for boken Integration, Diversity and the Making of a European Public Sphere (Elgar Publishing), der flere av forskningsfeltene han vil styrke i Bergen blir diskutert.

– Dette er en av de tre bøkene som kom ut som følge av mitt EU-støttede internasjonale prosjekt EUROSPHERE. Med inspirasjon fra Stein Rokkan og Chantal Mouffe sine arbeider, hevder jeg at de nåværende konfliktene og krisene i Europa er integrerende snarere enn splittende fordi de konstruerer et felles politisk rom i Europa, sier Sicakkan om boken.

Gjennom denne og andre bøker samt det tidligere EUROSPHERE-samarbeidet sitter på et omfattende internasjonalt nettverk. Dette styrker muligheten for å etablere et enda sterkere miljø for migrasjonsforskningen i Bergen.

– Vi har gjennom årene utviklet sterke internasjonale forskernettverk. I forskningsverdenen er slike nettverk avgjørende for å produsere god forskning og for å bli synlig. Vi vil bruke våre internasjonale nettverk effektivt for å bidra til UiBs satsing Globale samfunnsutfordringer, mener han.

Utvikler nytt stort forskningsprosjekt

For tiden er Sicakkan i sluttfasen med en ny søknad til et ambisiøst forskningsprosjekt på nettopp migrasjon. Søknaden tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan kan EU som verdibasert aktør bidra til global rettferdighet i forhold til andre internasjonale aktører?

– Vi ønsker å skape et konsept for menneskerettigheter som et symptom på global urett. For å gjøre dette tar vi utgangspunkt i menneskerettighetene til folk som er på flukt, forteller han om kjernen i prosjektet og fortsetter:

– Med mennesker på flukt mener jeg her en rammebetegnelse for folk som er tvunget på flukt, flyktninger, asylsøkere og internt fordrevne.

I prosjektet ønsker UiB-forskeren og partnere fra en rekke universitet i Europa, Sør-Amerika og Midtøsten å sammenlikne virkningen av hhv. EU og USA sin politikk og respekt for menneskerettigheter i forhold til to regionale migrasjonssystemer: mellom EU og Midtøsten/Nord-Afrika og mellom USA og Latin-Amerika.

– Prosjektet hatt ennå ikke funnet sin endelige form. Men vi ønsker å sammenlikne hvordan menneskerettighetene er forstått og praktisert i grenseområdene mellom nord og sør i to regionale migrasjonssystemer, sier Hakan G. Sicakkan.