Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
NYHETER | EU-STIPEND

Katrine Løken får toppstipend fra EU

Samfunnsøkonom Katrine Løken mottar det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd.

Portrett av professor i økonomi, Katrine Løken, ved Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen.
UNG PROFESSOR I EU-TOPPEN: Professor Katrine Løken fra Norges Handelshøyskole og Universitetet i Bergen mottar ERC Starting Grant, et av de mest høythengende stipendene i EU.
Foto/ill.:
Jan Kåre Wilhelmsen, UiB

Hovedinnhold

For to år siden ble Katrine Vellesen Løken fra Institutt for økonomi ved Universitetet i Bergen (UiB) Norges yngste kvinnelige økonomiprofessor. Nå har hun fått det tunge Starting Grant-stipendet fra Det europeiske forskningsråd (European Research Council, ERC). Stipendet tildeles unge, lovende forskere som har utmerket seg gjennom sin forskning og har tatt ph.d.-graden i løpet av de siste 2-7 år.

Hun er i dag tilknyttet Norges Handelshøyskole (NHH) som professor, samtidig som hun er professor i 20 prosents stilling ved UiB.

Familieøkonomi og kriminalomsorg

Løken har lenge markert seg internasjonalt, ikke minst når det gjelder forskning på familieøkonomi og økonomiske spørsmål knyttet til kriminalsystemet.

– Dette betyr veldig mye. Det gir større handlingsrom, og mulighet til å inkludere flere forskere, til å forske på bakgrunn for og konsekvenser av kriminalitet. Det er også gøy at det jeg allerede har gjort av forskning blir sett og anerkjent internasjonalt, sier Katrine Løken om tildelingen av ERC-stipendet.

I det ERC-støttede prosjektet, som bærer tittelen CIVICS – Criminality, Victimization and Social Interactions – vil hun arbeide med flere internasjonale forskere. Blant disse er Magne Mogstad fra University of Chicago og Gordon B. Dahl fra University of San Diego.

Flere norske forskere vil også være tilknyttet CIVICS, deriblant Manudeep Bhuller fra Universitetet i Oslo og Julian Vedeler Johnsen, et annet ungt forskertalent fra det sterke forskningsmiljøet innen arbeidslivs- og trygdeøkonomi ved UiB.

Forbrytelse og økonomi

Mye av dagens forskning på kriminalitet fokuserer på årsak/virkning-modeller, ofte ved å se isolert på enkeltforbryteres handlinger. Med CIVICS ønsker Løken å etablere en bredere forståelse av økonomien i bunn av og rundt kriminalitet, ved å ta med den sosiale konteksten i regnskapet og at kriminalitet som oftest er en gruppeaktivitet.

– Vi ønsker at det vi kommer frem til i forskningen skal bidra til å hjelpe beslutningstakere til å utnytte ressursene bedre, både med tanke på forebyggende tiltak og rehabilitering av straffedømte, sier Løken om det ambisiøse målet og den samfunnsmessige relevansen for CIVICS-prosjektet.

I prosjektbeskrivelsen er det også lagt vekt på at CIVICS skal bidra til en bedre forståelse av kriminelle nettverk og den sosiale konteksten de oppstår i, med tanke på å hjelpe myndigheter til å hindre etablering av slike nettverk gjennom sosiale hjelpetiltak.

Prosjektet vil ligge helt i forskningsfronten når det gjelder å se på eksisterende data i sammenheng for slik å finne kausalitet mellom kriminelle nettverk og deres ofre, for slik å se hvordan storsamfunnet kan gripe inn på en måte som hjelper de involverte.

Tre hovedmål for prosjektet

Løken oppsummerer hovedmålene for CIVICS-prosjektet slik:

  • Use recent advances in network modelling to describe the structure and density of various criminal networks and study network dynamics after the arrest/incarceration or death of a central player in the network.
  • Obtain a more accurate measure of the societal costs of crime, including actual measures of lost earnings, physical and mental health problems, following victims and their offenders before and after a crime takes place.
  • Conduct a randomized control trial within the prison system to better understand how current rehabilitation programs affect criminal and victim networks.