Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
FORSKNING | SOSIALANTROPOLOGI

Det menneskelige drama ved kulturendring

Hva skjer når de grunnleggende verdier og sosiale mekanismene i samfunnet blir utfordret? Hvordan påvirker sosial endring måten vi betrakter oss selv som mennesker? Det er de sentrale spørsmålene i et nytt prosjekt ved Institutt for sosialantropologi.

Professor Annelin Eriksen, Department of Social Anthropology, University of Bergen (UiB), photographed in July 2018.
FREMTIDSANTROPOLOGI: Sosialantropolog Annelin Eriksen tilhører en gruppe UiB-forskere som utvikler nye konsepter og metoder for å forske på fremtiden.

Hovedinnhold

Professor Annelin Eriksen fra Institutt for sosialantropologi ved Universitetet i Bergen (UiB) har lenge vært interessert i hvordan endring påvirker mennesker. Hun gjorde doktorgraden sin på religiøs og kulturell endring på øystaten Vanuatu i Stillehavet.

I sitt nye prosjekt ser hun på hvordan teknologien skaper kulturell endring og forandrer vårt syn på hva det vil si å være et menneske. Hennes innfallsvinkel er å gjøre feltarbeid blant grupper av mennesker som er intenst opptatt av fremtiden.